NyomtatásE-mail

Május 12-i események a Vatikánban

( 11 értékelés )

VÉRTANÚKAT ÉS KÉT LATIN-AMERIKAI SZERZETESNŐT AVATOTT SZENTTÉ

FERENC PÁPA - Vasárnap délelőtt a pápa szentmise keretében szentté avatta a dél-

olaszországi otrantói vértanúkat, valamint Laura Montoya és María Guadalupe García

Zavala nővért, akik rendkívüli tanúságot tettek a szeretetről és a keresztény életről. A

Szent Péter teret és az oda vezető Via della Conciliazione utat megtöltő hívek

hatalmas serege számára a Szentatya kiemelte: a szentek a Krisztushoz való hűség

ragyogó példái.

Arra buzdítanak, hogy szóval és életünkkel hirdessük Őt, tanúságot téve Isten

szeretetéről saját szeretetünk és szeretetcselekedeteink kimutatásával mindenki felé. 

Isten Szava a Krisztushoz való hűségre hív, amely egészen a vértanúságig szól. Az

Evangéliumról való legmagasabb szintű tanúságtétel az, amelyet 1480-ban 813

személy mutatott meg, akik túlélték az Otranto városát elfoglalt törökök általi

gyújtogatást, majd lefejezték őket, mert nem voltak hajlandók megtagadni hitüket. Hol

találták az otrantói vértanúk az erőt ahhoz, hogy hűségesek maradjanak? 

A hitben, amely megmutatja az emberi tekintet korlátain, a földi élet határain túli

valóságot és elgondolkodtat a nyitott mennyről és az élő Krisztusról az Atya jobbján.

Őrizzük meg a hitet, amelyet kaptunk, és amely igaz kincsünk – kérte Ferenc pápa.

Újítsuk meg hűségünket az Úrhoz az akadályok és a meg nem értés közepette is. Isten

mindig megadja nekünk az erőt és a derűt. Amikor lerójuk tiszteletünket az otrantói

vértanúk előtt, kérjük Istentől, hogy támogassa azt a számos keresztényt, akik éppen

ebben az időszakban a világ sok részén erőszak miatt szenvednek, és adja meg nekik

a hűség bátorságát és, hogy jóval válaszoljanak a rosszra. 

A pápa hangsúlyozta, hogy milyen szép elvinni Krisztust és Evangéliumát mindenkinek.

Emlékeztetett Szent Laura Montoya kolumbiai evangelizációs tevékenységére a XIX.

század első felében, aki először tanítónőként, majd az őslakosok lelki anyjaként

végezte munkáját. Lelki gyermekei ma elviszik az Evangéliumot a legtávolabbi helyekre

is és az egyház előörsét jelentik. 

Szent Laura Montoya a csodás kolumbiai földön született. Megtanítja számunkra, hogy

legyünk nagylelkűek Istennel, ne magunkban éljük meg hitünket, mintha meg lehetne

élni azt izoláltan is, hanem hirdessük és vigyük el az Evangélium örömét szóval és

életünk tanúságtételével minden területre, ahol jelen vagyunk. Arra is megtanít, hogy

lássuk meg Krisztus arcát visszatükröződni a másikban, győzzük le a közömbösséget

és az individualizmust, amely felemészti a keresztény közösségeket és szívünket.

Fogadjunk be mindenkit előítéletek, diszkrimináció nélkül, hiteles szeretettel, a

legjobbat adva önmagunkból és mindenekelőtt megosztva velük azt, ami a

legértékesebb. Ez pedig nem tevékenységünk vagy szervezeteink, hanem Krisztus és

Evangéliuma – mutatott rá Ferenc pápa. 

Végül arra buzdított, hogy legyünk a szeretet tanúságtevői. Ez olyan erény, amely

nélkül a vértanúság és a misszió elveszti keresztény ízét. A szeretetnek erről a

magasztos formájáról való tanúságtétel jellemezte Szent María Guadalupe García

Zavala életét, aki 1878-ban született Mexikóban és elutasította a kényelmes életet.

Mennyi rosszat tehet a kényelmes élet és a jólét vagy a szív középosztályúvá válása,

amely megbénít – állapította meg a pápa. Lupita nővér elutasította a kényelmes

életet, hogy kövesse Jézus hívását és szolgálja a betegeket és az elhagyatottakat. 

Ez annyit jelent, mint megérinteni Krisztus húsát. A szegények, az elhagyatottak és

betegek, valamint a peremre szorultak Jézus testét jelképezik. Lupita nővér velük

foglalkozott. Megtanította számunkra, hogy ne szégyelljük, ne féljünk, és ne

utálkozzunk megérinteni Krisztus húsát. Ez az új mexikói szent arra hív bennünket,

hogy úgy szeressünk, ahogy Jézus szeretett bennünket. Ez azt jelenti, hogy ne

zárkózzunk be magunkba, hanem induljunk el azok felé, akiknek szükségük van

figyelemre, megértésre, segítségre, hogy elvigyük Isten szeretetének közelségét a

tapintatosság, az őszinte érzelmek és a szeretet gesztusain keresztül. 

A ma szentté avatott személyek kérdéseket vetnek fel saját keresztény életünk

számára is: Hogy vagyok hűséges Krisztushoz? Vigyük magunkkal ezt a kérdést és

gondolkodjunk rajta a nap során. Hogy vagyok hűséges Krisztushoz? Képes vagyok

megmutatni hitemet tisztelettel, de bátran? Figyelemmel vagyok mások iránt,

észreveszem, hogy ki van szükségben, meglátom mindenkiben, hogy szeretnivaló

testvéreim? Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát és az új szenteket, hogy az Úr

megtöltse életünket szeretetének örömével.

A REGINA COELI IMÁDSÁG SORÁN A PÁPA FELHÍVÁST INTÉZETT AZ ÉLET

VÉDELME ÉRDEKÉBEN A FOGANTATÁSTÓL KEZDVE

A szentté avatási szentmisét követően a pápa elimádkozta a húsvéti időszak Mária-

imádságát a Regina Coeli-t. Jókívánságait fejezte ki Olaszországnak, Mexikónak és

Kolumbiának, ahonnan az új szentek származnak. Egyben felhívást intézett a

fogantatástól létező élet védelmében. 

Hatalmas hívősereg, nagy lelkesedés és öröm fogadta Ferenc pápát, aki a Mária-

imádság végén körbe járta a Szent Péter teret és a Via della Conciliazione széles utat,

hogy találkozzon a hívekkel és üdvözölje őket. Több, mint százezren gyűltek össze

ezen a vasárnapon, hogy találkozzanak a Szentatyával. A pápa számos kisgyermeket

megölelt, akiket szüleik nyújtottak felé, hogy áldja meg őket. Mielőtt visszatért volna

a Vatikánba, a Szentatya leszállt pápamobiljáról, hogy megölelje a mozgássérülteket,

akik nagy számban gyűltek össze. 

A Regina Coeli imádság előtt mondott beszédében a pápa először Olaszország felé

fordult. Az otrantói vértanúk segítsék a szeretett olasz népet, hogy reménnyel

tekintsen a jövő felé, bízzanak Isten közelségében, aki soha nem hagy magunkra

bennünket, még a legnehezebb pillanatokban sem. A Szentatya imádkozott Laura

Montoya nővér közbenjárásáért, hogy az Úr adjon új lendületet a misszióknak és az

evangelizálásnak a kolumbiai egyházban. Továbbá az új szent egyetértésre és

kiengesztelődésre vonatkozó példájából ösztönzést nyerve Kolumbia szeretett

gyermekei tovább folytassák munkájukat a béke és hazájuk igazságos fejlődése

érdekében. 

Szent Guadalupe García Zavala nővér kezeibe helyezte a szegényeket, a betegeket és

mindazokat, akik velük foglalkoznak és közbenjárásába ajánlotta a nemes mexikói

népet, hogy véget vessen minden erőszaknak és bizonytalanságnak, továbbá mindig

haladjon előre a szolidaritás és a testvéri együttélés útján. 

A pápa ezt követően emlékeztetett arra, hogy szombaton Rómában boldoggá avatták

Luigi Novarese papot, aki a Szenvedés önkéntes központ és a Kereszt csendes

munkásai intézmény alapítója. Hálát adott ezért a példaértékű papért, aki megújította

a beteg-lelkipásztorkodást, az egyház aktív tagjaivá téve a betegeket. 

Ferenc pápa köszöntötte a „Felvonulás az életért” résztvevőit. Az életvédő rendezvényt

vasárnap délelőtt tartották az olasz fővárosban. Arra hívta őket, hogy tartsák ébren

mindenki figyelmét e nagyon fontos téma iránt, ami az élet védelme a fogantatástól

kezdve. Egyben emlékeztetett az aláírásgyűjtésre, amelyet ezen a vasárnapon

tartottak az olasz plébániákon azzal a céllal, hogy támogassák az „Egy közülünk”

európai kezdeményezést, amely jogi védelmet kíván biztosítani az embriónak az

emberi lény létezésének első pillanatától fogva. Különös pillanat lesz azok számára,

akik szívükön viselik az élet szentségének védelmét, az „Evangelium Vitae Napja”

elnevezésű vatikáni konferencia, amelyet június 15-én és 16-án rendeznek a Hit éve

keretében. 

Végül Ferenc pápa az immár hagyománnyá vált köszöntéssel búcsúzott az

egybegyűltektől: Szép vasárnapot és jó ebédet kívánok! 


Forrás: vatikáni Rádió

joomla template