NyomtatásE-mail

Vasárnapi események a Szent Péter téren

( 10 értékelés )

"ISTEN ERŐT AD, HOGY AZ ÁRRAL SZEMBEN HALADJUNK"

Április 28-án, délelőtt 10 órakor kezdődött a Szent Péter téren az ünnepélyes

szentmise, amely során Ferenc pápa 44, a világ minden részéről érkezett hívőnek -

főleg fiatalnak - kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. A tavaszi napsütésben fénylő

Szent Péter teret mintegy 70 ezren töltötték meg.

Szilárdan és biztos reménnyel folytassátok a hit útját: az Úr erőt ad ahhoz, hogy az

árral szemben haladjunk – buzdította a fiatalokat Ferenc pápa. A 44 hívő a bérmálás

szentségének felvételével kifejezte, hogy maradéktalanul és szabad döntés alapján

csatlakozik a keresztségben kapott hithez. A bérmálkozók, akiknek életkora 11 és 55

év között van, a világ számos részéről érkeztek, olyan környezetekből, ahol háború

dúl, ahol a keresztények üldöztetést szenvednek hitük miatt, de a gazdag Nyugat is

jelen volt, mint például az olaszországi Emilia tartomány, amely csak nehezen áll

talpra a tavalyi súlyos földrengés után. Ferenc pápa mindannyiukat arra buzdította:

tegyék fel életüket a „nagy ideálok” megvalósítására. 

Követni az Urat, hagyni, hogy Lelke átalakítsa lelkünk „sötét zónáit”, azokat a

magatartásainkat, amelyek nem felelnek meg Isten tervének, hagyni, hogy lemossa

bűneinket, ez olyan út, amelyen sok akadállyal találkozunk. Ezek egyrészt rajtunk

kívül esnek, a világban vannak, amelyben élünk. Azonban bennünk is jelen vannak,

szívünkben, amely gyakran nem ért meg minket. 

A nehézségek, a küzdelmek részét képezik annak az útnak, amely elvezet Isten

dicsőségéhez, mint ahogy Jézus is a kereszten dicsőült meg. Mindig fogunk találkozni

nehézségekkel életutunkon! Azonban ne veszítsük el a bátorságot: velünk van a

Szentlélek ereje és legyőzi küzdelmeinket – mutatott rá homíliájában a Szentatya.

A Szent Péter tér minden sarka tele volt lelkes, főleg fiatal hívőkkel. A pápa őket és a

bérmálkozókat arra szólította fel, hogy szilárdan tartsanak ki a hit útján és bízzanak

reménnyel telve az Úrban. 

„Jól figyeljetek ide, fiatalok: az árral szemben haladni jót tesz a szívnek, de bátorság

kell hozzá és Ő megadja nekünk ezt a bátorságot. Nincsenek nehézségek. Nincs olyan

nehézség, küzdelem, értetlenség, amely félelmet ébresztene bennünk, ha egységben

maradunk Istennel, mint ahogy a szőlővesszők kapcsolódnak a szőlőtőhöz; ha nem

veszítjük el a Vele való barátságunkat, ha egyre több helyet biztosítunk számára

életünkben. 

Akkor is, és főleg akkor, ha szegénynek, gyengének, bűnösnek érezzük magunkat,

mert Isten erőt ad gyengeségünkhöz, gazdagságot ad szegénységünknek, megtérít és

megbocsátja bűneinket” – mondta közvetlen szavakkal Ferenc pápa a fiatalokhoz

fordulva. Istennel nagy dolgokat vihetünk végbe, érezteti majd velünk azt az örömöt,

hogy tanítványai, tanúi vagyunk. 

Mély meghatottság tükröződött a bérmálkozók arcán, amikor a pápa kiszolgáltatta

számukra a hitüket megerősítő szentséget. 

Ahogy Salvatore Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke a

szertartás elején a pápát köszöntő beszédében elmondta: a Hit évében fiatalok ezrei

gyűltek össze a Szentatya körül. Mindannyian idén részesülnek, vagy már részesültek

a bérmálás szentségében. Elkísérték őket papjaik, szüleik, katekétáik hogy tanúsítsák

a közösen végigjárt utat, amelyet ez a mostani pillanat megkíván. 

A Hit évében nem hiányozhatott ez a jel, amely mindenki figyelmét felhívja annak a

jelentőségére, hogy minden nap megerősítse a keresztségben kapott hitét. A világ

minden részén élő fiatalok képviseletében egy kis csoport most a Szentatya kezéből

fogadja majd a Szentlélek pecsétjét. Csakúgy, mint Pünkösd napján, a Szentlélek

bőségesen kiárad majd rájuk és mindnyájunkra, hogy termékennyé tegye az

egyházban és a világon a Feltámad Krisztusról tett tanúságot. 

Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy az első Pünkösdkor jelen voltak

„pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, Júdea, Kappadócia, Pontusz, Ázsia, Frígia,

Pamfilia, Egyiptom és Líbia” lakói. Ezeket a neveket ma számos más helyettesíti. 

A fiatalok a következő országokat képviselik: Kongó, Libanon, Nigéria, Brazília,

Zöldfoki-szigetek, Argentína, Olaszország, Madagaszkár, Németország, Kolumbia,

Franciaország, India, Portugália, Egyesült Államok, Románia, Fülöp-szigetek, Írország,

Kína, Srí Lanka, Spanyolország, Fehéroroszország, Tonga. Változnak a nevek, de

érintetlen marad az a valóság, ami ma a szemünk előtt végbe megy. 

Mint az első Pünkösd napján, most is arra kaptunk meghívást, hogy higgyünk és

megtérítsük szívünket, hogy befogadjuk magunkba Isten Szavát, kegyelmét, amely

átalakít, és amely életet ad. Fisichella érsek arra kérte a Szentatyát: fohászkodjon a

Szentlélekhez, hogy bőségesen árassza el kegyelmével ezeket a fiatalokat és töltse el

őket hét ajándékával, különös tekintettel a lelki erősségre, hogy életük során mindig

vissza tudjanak térni ehhez a pillanathoz. 

Az egyházban mindig találják meg azt az erőt, amely támaszt nyújt a fárasztó, de

örömteli úton, amely tanúsítja, hogy az Atya irgalmas szeretetének élő jelei vagyunk

– mondta a pápát köszöntő beszédében Salvatore Fisichella érsek, az Új Evangelizáció

Pápai Tanácsának elnöke. 

Délután a megbérmáltak a VI. Pál teremben gyűltek össze közös ünneplésre. A

találkozó alkalom volt arra, hogy meghallgassanak három tanúságtételt. Egy 34 éves

kínai társuk, Huan Guozhi, aki a keresztségben a Pál nevet kapta, hazájában szerzett

tapasztalatait mondta el. A 18 éves Malia Petulisa Malani Tonga szigetéről arról

számolt be, hogy hogyan tért meg édesapja, miután ő sokat imádkozott ezért,

valamint Adriana Trujillo, bogota-i katekéta mondta el tanúságtételét. 

A Szentatya Regina Coeli imádság előtti beszéde

A délelőtti szertartás végén a Szentatya Szűz Mária oltalmába ajánlotta a

bérmálkozókat és a jelenlevőket. Szűz Mária megtanítja számunkra, hogy mit jelent a

Szentlélekben élni és befogadni életünkbe Isten újdonságát. A Szentlélek művének

köszönhetően fogant meg méhében Jézus. Minden keresztény arra kapott meghívást,

hogy befogadja magába Isten Szavát, Jézust és elvigye őt mindenkihez. Mária a

Szentlelket hívta az apostolokkal a Cenákulumban. 

Mi is minden alkalommal, amikor összegyűlünk az imádságban, Jézus Anyja spirituális

jelenlétének támogatását élvezzük, hogy megkapjuk a Lélek ajándékát és legyen

erőnk tanúságot tenni a feltámadt Jézusról. A bérmálkozókhoz fordulva a pápa

hangsúlyozta: Mária segítsen benneteket, hogy odafigyeljetek arra, mit kér tőletek az

Úr és, hogy mindig a Szentlélek szerint éljetek és haladjatok utatokon. 

Majd Ferenc pápa szeretettel üdvözölte a Szent Péter téren jelenlevő, a világ minden

részéről érkezett zarándokokat. Ebben a sajátos pillanatban imádkozom a számos

áldozatért, akik Bangladesben egy gyár tragikus összeomlásában vesztették életüket.

A Szentatya szolidaritását és mély együttérzését fejezte ki a családoknak, akik

szeretteik elvesztése miatt sírnak. Felhívást intézett, hogy a dolgozók méltóságát és

biztonságát mindig védelmezzék. 


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template