NyomtatásE-mail

A Szentatya kedd reggeli szentmiséje

( 8 értékelés )

FERENC PÁPA XVI. BENEDEKÉRT AJÁNLOTTA FEL KEDD REGGELI

SZENTMISÉJÉT - AZ EMERITUS PÁPA SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

A Szent Márta Házban bemutatott szertartáson a vatikáni Kormányzóság alkalmazottai

voltak jelen. Homíliájában Ferenc pápa utalt az első olvasmányra, Szent István diakónus

vértanú szavaira: „Ti keménynyakúak, mindig ellenálltok a Szentléleknek!” Közöttünk is

mindig jelen van ez a fajta ellenállás – mondta a pápa.

A Szentlélek mintha utunkban állna. A Szentlélek mozgat minket, arra készteti az

egyházat, hogy előre haladjon. Mi pedig úgy viselkedünk, mint Péter Urunk

színeváltozásakor: szeretnénk az Úrral mindnyájan együtt maradni. Azt szeretnénk, hogy

a Szentlélek álomba ringasson bennünket. Meg akarjuk szelídíteni a Szentlelket. Ez pedig

nem lehetséges. Mert Ő Isten és Ő az a szél, amelyik innen-oda fúj, de nem tudod, hogy

honnan. Isten ereje az, ami vigasztalást nyújt és erőt ad ahhoz, hogy tovább haladjunk

utunkon.

Ferenc pápa ezután felidézte a II. Vatikáni Zsinat történetét, amely a Szentlélek szép

műve volt. 50 évvel később azonban elmondhatjuk-e, hogy mindent megtettünk, amit a

Szentlélek mondott a zsinaton? Folyamatosan tovább növekedett-e az egyház a zsinat

szellemében? Nem. Ünnepeljük ezt az évfordulót, állítsunk neki emlékművet, de ne

zavarja köreinket. Nem akarunk változtatást. Sőt, vannak, akik vissza akarnak fordulni.

Ez makacsságot, önfejűséget jelent, azt, hogy meg akarjuk szelídíteni a Szentlelket.

„Ne álljunk ellen a Szentléleknek: ez az a kegyelem, amelyet ma kérjünk mindnyájan:

legyünk engedelmesek a Szentléleknek, annak a Léleknek, aki eljön hozzánk és vezet

minket az életszentség útján, az egyház olyan szép életszentségének útján. Kérjük a

Szentléleknek való engedelmesség kegyelmét” – mondta kedd reggeli homíliájában

Ferenc pápa.

A Szentatya a következő szavakkal kérte a jelenlévő hívek imáját: „Ma ünnepeljük XVI.

Benedek születésnapját, ezt a szentmisét érte ajánljuk fel, hogy az Úr legyen vele,

támogassa és adjon neki vigaszt”.

A délelőtt folyamán Ferenc pápa telefonon hívta fel elődjét, hogy kifejezze szívből jövő

jókívánságait születésnapja alkalmából, egyben köszöntötte az emeritus pápa fivérét,

Georg Ratzinger atyát, aki szintén Castel Gandolfo-ban tartózkodik. Így Benedek pápa

családias légkörben ünnepelheti meg 86. születésnapját.

Isten éltesse az emeritus pápát!

Joseph Ratzinger egy kis bajorországi városban, Marktl am Inn-ben született 1927. április

16-án. Nagyszombat napja volt – írja a 1990-es években készített önéletrajzában –,

majd másnap a húsvéti éjszaka szentelt vizével keresztelték meg. Ez mindig is egyfajta

figyelmeztető jelet jelentett az emeritus pápa számára élete során, aki így emlékezik

vissza gyermekkorára:

Családja számára a legfontosabb nap a vasárnap volt. Gyermekkorát örömteli évek

jellemezték, amely mindig az Úr napja köré épült. A vasárnap megünneplése már

szombaton megkezdődött a Ratzinger családban azzal, hogy édesapjuk felolvasta a

liturgia szövegét. Másnap mindannyian a vasárnapi szentmisére mentek. Salzburg

közelében nevelkedett, így csodálatos zenei légkör vette körül, Mozart, Schubert, Haydn

dallamain nőtt fel. „Amikor a Kyrie-t énekelték, mintha megnyílt volna az ég” – emlékezik

vissza az emeritus pápa. Természetesen a szentmisét követően a nagy családi ebédre is

sor került.

A kis Joseph számára a zene mindig örömteli kincset jelentett. A családon belül is sokszor

énekeltek, mert testvére – aki később a regensburgi székesegyház kórusának vezetője

lett –, már fiatalon egyszerűbb zenedarabokat írt. A zenén túl a Ratzinger család kedvelt

időtöltései közé tartozott a séta.

„Bajorország erdeiben a séta mindig örömteli, játékos pillanatot jelentett, családunk egy

szív és egy lélek volt még a háború nehéz időszaka során is” – emlékszik vissza Benedek

pápa. Kölcsönös szeretet jellemezte a családtagokat, amely nagyon erős szálakkal fűzte

egymáshoz őket. Ezáltal mindannyian könnyebben tudtak szembenézni a nehézségekkel,

gondokkal. Abban a bizonyosságban nőttek fel, hogy jó embernek lenni, mivel látták

Isten jóságát visszatükröződni szüleik arcán.

„A bizalom, az öröm és a szeretet légkörében mindannyian boldogok voltunk és ezért azt

gondolom, hogy a Mennyek Országában is hasonló lehet az élet. Ebben az értelemben azt

remélem, hogy majd egy nap ismét hazatérek” – fogalmazott gyermekkorával

kapcsolatban XVI. Benedek emeritus pápa.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template