NyomtatásE-mail

A Szentatya szavai vasárnap délben

( 11 értékelés )

"AZ EGYHÁZ AZ EGÉSZ VILÁGON ŐSZINTÉN ÉS BÁTRAN HIRDESSE AZ ÚR

FELTÁMADÁSÁT, ÉS TEGYEN RÓLA HITELES TANÚSÁGOT" - Több mint

nyolcvanezren gyűltek össze a ragyogó napsütésben a Szent Péter téren, hogy

meghallgassák Ferenc pápa Regina Coeli elimádkozása előtti beszédét és elimádkozzák a

Mária imádságot a Szentatyával. 

Az Apostolok Cselekedeteinek egy szakaszából indult ki, amelyben az apostolok első

prédikációjáról van szó. Jeruzsálemben elterjed a hír, hogy Jézus valóban feltámadt az

írások szerint és Ő volt a próféták által hirdetett Messiás. A főpapok és a város vezetői

igyekeznek megakadályozni a Krisztus-hívők közösségének megszületését.

Letartóztatták az apostolokat és elrendelték, hogy ne tanítsanak Krisztus nevében. 

De Péter és a többi 11 tanítvány így válaszolt: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek,

mint az embereknek! Atyáink Istene föltámasztotta Jézust… Isten jobbja Fejedelemmé

és Üdvözítővé emelte őt… Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk mi és a Szentlélek”

(ApCsel 5,29-32). Az elöljárók megbotoztatták az apostolokat és meghagyták nekik,

hogy ne beszéljenek Jézus nevében. Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől,

„mivel méltónak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek” (ApCsel 5,41). 

Ferenc pápa feltette a kérdést: Honnan volt az első apostoloknak ereje, hogy így

tanúságot tegyenek? És honnan származott a hithirdetés öröme és bátorsága az

akadályoztatások és erőszak ellenére? Ne feledjük el, hogy az apostolok egyszerű

emberek voltak, nem voltak írástudók, jogdoktorok, és nem tartoztak a papi osztályhoz

sem. Hogyan tudták saját korlátaik és a hatóságok általi akadályoztatás ellenére

elárasztani Jeruzsálemet tanításukkal? 

Világos, hogy csak a Feltámadt Úr jelenlétével és a Szentlélek tevékenysége által

magyarázható ez a tény. Az Úr, aki velük volt és a Szentlélek, aki a hit hirdetésére

ösztönözte őket ad magyarázatot erre a rendkívüli tényre – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Hitük a meghalt és feltámadt Krisztushoz kötődő személyes és erős tapasztalatra épült.

Nem féltek semmitől és senkitől, az üldöztetést megtiszteltetésnek vették, amely

lehetővé tette számukra, hogy kövessék Jézus nyomdokait és hozzá hasonlóvá váljanak,

tanúságot téve életükkel. 

Az első keresztény közösség története egy fontos dolgot tanít nekünk, amely érvényes a

mindenkori egyházra és számunkra is: amikor egy személy valóban ismeri Jézus

Krisztust és hisz Benne, megtapasztalja jelenlétét az életben és feltámadásának erejét,

nem tehet mást, mint hogy hirdeti ezt a tapasztalatot. És ha ez a személy meg nem

értéssel vagy szembenállással találkozik, akkor úgy viselkedik, mint Jézus szenvedése

során: szeretettel és az igazság erejével válaszol. 

A Regina Coeli imádságot együtt imádkozva kérjük Szűz Mária segítségét, hogy az

egyház az egész világon őszintén és bátran hirdesse az Úr feltámadását, és tegyen Róla

hiteles tanúságot a testvéri szeretet jeleivel. A testvéri szeretet a legközelebbi

tanúságtétel, amit adhatunk arról, hogy Jézus velünk él és feltámadt. 

Különösen is imádkozzunk azokért a keresztényekért, akik üldöztetéstől szenvednek.

Jelenleg sok keresztényt üldöznek számos országban. Szívből imádkozzunk értük

szeretettel, hogy érezzék a Feltámadt Krisztus élő és vigaszt nyújtó jelenlétét – kérte

Ferenc pápa a hívektől. Majd szép vasárnapot és jó ebédet kívánt mindenkinek!


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template