NyomtatásE-mail

Szeptember 30-i szentmise Székesfehérváron

( 2 értékelés )

PÜSPÖKI ÉVVÉGI HÁLAADÓ SZENTMISE A CSALÁDOKKAL

A karácsonyt követő vasárnapra, a Szent Család ünnepére Spányi Antal megyés püspök

a Székesegyházba hívta az egyházmegye családjait, hogy együtt imádkozzanak a

nemzetért, az egyházért, a családokért. A szentmise elején a családok nevében a

Családpasztorációs Iroda munkatársa, Sárközi Béla diakónus köszöntötte a főpásztort,

és megköszönte mindazokat a közösségi alkalmakat, amelyeket a püspök az elmúlt

évben a családok megerősítéséért hirdetett meg.

A szent család örök példakép minden ember előtt - mondta a püspök. Példakép az

édesapának, az édesanyának, mindenkinek, aki a családhoz tartozik. A család

felbecsülhetetlen érték, nélküle nincs egészséges személyiség. A családban tanuljuk

meg a szeretetet, az elfogadást, egymás segítését. Itt tanulunk meg örülni Isten

ingyenes ajándékainak.

A főpásztor beszédében kiemelte, szembe kell néznünk azzal, hogy a kereszténység

ma a legüldözöttebb közösség a világon. Az egyház tanítását idegen tartalmakat

ráaggatva elferdítik, elfeledtetik az emberekkel, hogy a család a társadalom

alapértéke. „Mi azonban azért jöttünk össze ezen napon, hogy köszönetet mondjunk a

családért, azért az emberi közösségért, amely kész a gyermekek befogadására. –

mondta a püspök, majd hozzátette: Köszönetet kell mondani Istennek az élet

áldásáért, a gyermekekért! Hálát kell adni a szülőknek egymás iránti szeretetükért,

hogy megtalálták egymást, hogy a nehézségekben kitartottak, hogy a szeretetük Isten

kegyelme által megújulhatott.

A megyés püspök arról is beszélt mennyire fontos, hogy a család vállalja küldetését és

a mai közgondolkodással szemben valóban áldásként fogadja a gyermekeket, hisz

csak így maradhat fenn a nemzet, az egyház. Hangsúlyozta, hogy az egyházmegye

családjait különösen érinti az első magyar szent család példája, mert a székvárosban

együtt tisztelhetik Szent Istvánt, Szent Imrét és Boldog Gizellát. Kérhetik

közbenjárásukat abban bízva, hogy elnyerik mindazt, amire gyermekeikkel együtt

szükségük van.

Beszéde végén a püspök hálát adott az elmúlt esztendő családos alkalmaiért: a

családos zarándoklatokért, az édesapák, édesanyák, a jegyesek és házasságra

készülők, a gyermekáldásra várók valamint a nagyszülők megáldásáért, a nyári

táborért, és minden közösségben elmondott családi imáért. A főpásztor hálát adott a

családok egymásra találásáért is a családközösségekben. Spányi Antal püspök

befejezésül azt kívánta, hogy a keresztény családokból áradó megértő, odafigyelő és

sugárzó szeretet gyógyítsa a világ minden nyomorúságát és sebét.

Az egyházmegye több részéből érkező nagyszámban jelenlevő családok a szentmise

végén püspöki áldásban részültek, majd a Szent István Művelődési Házban közös,

vidám, családos találkozóval fejezték be az ünneplést.


Forrás: szfvar.katolikus.hu

joomla template