NyomtatásE-mail

A pápa szavai a Taizéi találkozó fiataljaihoz

( 7 értékelés )

"Hitetekkel hozzájárultok, hogy szétáradjon a bizalom a földön"

A következő évre azt a célt tűztétek ki magatok elé, hogy felszabadítjátok az Istenbe 

vetett bizalom forrásait annak érdekében, hogy megélhessétek azt a mindennapokban

Örülök, hogy ezzel bekapcsolódtok a Hit éve kezdeményezésébe, amely októberben

kezdődött – fordult olaszul a fiatalokhoz a pápa. Emlékeztetett, hogy negyedik

alkalommal kerül sor európai találkozóra Taizéi Közösség szervezésében Rómában.

Angol nyelven folytatva beszédét a Szentatya utalt rá, hogy Roger testvér 70 évvel

ezelőtt alapította a Taizéi Közösséget. Az egész világról fiatalok ezrei járnak

továbbra is Taizébe, hogy életük értelmét keressék. A taizéi testvérek befogadják

őket, hogy osztozzanak imáikban és lehetőséget nyújtsanak számukra az Istennel

való személyes kapcsolat megtapasztalására. Ezeknek a fiataloknak Krisztus felé

tartó utazása támogatására találta ki Roger testvér „A bizalom zarándoklata a

földön” elnevezésű kezdeményezést. A béke és a kiengesztelődés Evangéliumának

fáradhatatlan tanúja, az ökumenizmus buzgó előmozdítója Roger testvér minden

Taizébe érkezőt arra buzdított, hogy váljon a szeretetközösség keresőjévé. Példáját

követve mindannyian váljatok az egység üzenetének hordozóivá – kérte a fiataloktól

a Szentatya. Biztosította őket, hogy a katolikus egyház visszafordíthatatlanul

elkötelezte magát a keresztények látható egysége felé vezető kiengesztelődés útja

mellett. Ezt követően szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren jelenlevő ortodox

és protestáns híveket. 

Franciául szólva a Taizéi találkozó fiataljaihoz a pápa felidézte Krisztus egy

kérdését, amelyet tanítványaihoz intézett: „Hát ti kinek tartotok engem?” Simon

Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás, az élő Isten fia” (Mt 16,15-16). Krisztus

mindannyiunktól választ vár erre a kérdésre, amelynek nem kényszerből vagy

félelemből kell fakadnia, hanem a szabadságból – hívta fel a figyelmet a Szentatya.

Erre a kérdésre válaszolva életünk erősebb értelmet lel. Ezekben a római napokban

hagyjátok, hogy növekedjen szívetekben a Krisztusra mondott igen. Használjátok ki

a rendelkezésetekre álló csendet a közösségi imák során. A hajnal csillagának kell

felébrednie szívetekben, mert nem mindig van jelen. Alkalmanként a gonosz vagy az

ártatlanok szenvedése kétséget, zavart kelt bennetek és a Krisztusra mondott igen

nehézzé válhat. Ez a kétség azonban nem jelenti azt, hogy nem hívőkké váltok –

hangsúlyozta XVI. Benedek a fiataloknak. 

Németül folytatva beszédét azt kérte a jelenlevőktől, hogy ebben a küzdelemben ne

veszítsék el bizalmukat. Isten nem hagy magára senkit és nem engedi, hogy bárki is

elszigetelődjön. Megadja mindenkinek az egyház szeretetközösségének örömét és

vigaszát. Hazatérve a fiatalok fedezzék fel, hogy Isten egyháza társfelelősévé teszi

őket a hivatások sokszínűségében. 

Végül XVI. Benedek lengyelül fordult a fiatalokhoz. A csend és az ének fontos helyet

foglal el a közösségi imában. Krisztusnak énekelve megnyíltok a remény

misztériuma felé. Ne féljetek megelőzni a hajnalt Isten dicsőítésében. Nem fogtok

csalódni – mondta a pápa. Krisztus nem akar eltávolítani benneteket a világtól.

Odaküld benneteket, ahol hiányzik a világosság, hogy elvigyétek azt másoknak. Arra

kaptatok meghívást, hogy váljatok fénnyé a körülöttetek levők számára. Azáltal,

hogy figyelmet fordítotok a Föld javainak igazságosabb elosztására és elkötelezitek

magatokat az igazságosság és az új szolidaritás mellett, segítetek jobban

megérteni a körülöttetek levőknek, hogy az Evangélium hogyan vezet el bennünket

Isten és mások felé. Hitetekkel hozzájárultok, hogy szétáradjon a bizalom a Földön.

Töltekezzetek fel a reménnyel – zárta a Taizéi találkozó fiataljaihoz intézett

beszédét XVI. Benedek. 


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template