NyomtatásE-mail

Antal püspökünk karácsonyi homíliája

( 1 értékelés )

KARÁCSONYI ÜNNEPI SZENTMISE FEHÉRVÁRON

Karácsony napján az ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés főpásztor tartotta, a

szentmisén részt vettek kispapjai is. A püspök homíliájában kifejtette: „Szent János,

a szeretett tanítvány szavai fennkölten hangzanak, azonban nem tudjuk, értjük-e

még mélységében szavait.

A hit érzéke kiveszőben van belőlünk, és életünket, mások életét a magunk igazához

és érdekéhez szeretnénk igazítani, nem pedig az Igazsághoz és Isten akaratához.

Ez a bűn hozadéka életünkben: Isten és ember, valamint az emberek közötti

kapcsolatok összekuszálódása.

Hagyjuk, hogy ünnepeink igazi tartalma lassan elvesszen – ezzel nem azt kerüljük

el, hogy másokat nem bántunk meg, hanem elzárjuk a másikat az igazi ajándéktól

és lehetetlenné tesszük, hogy megismerje az igazi Ajándékozót. Aki 'pusztán' a síró

kisdedet látja, és nem lát a dolgok mélyére, nem tud a hit szemével nézni, az nem

engedi a boldogságot a házába, a szívébe, szerettei életébe.

Karácsony ünnepe arról szól: eljött hozzánk Isten. Alakuljanak bárhogy is a külső

körülmények, annak számára, aki a hit szemével tekint a világra, a szerető Isten

közelsége békességet és örömöt hoz. A szeretet új életre nyit minket, a hit átenged

az új világ felfedezéséig és lehetővé teszi, hogy új világot építsünk; képesekké

válunk a másikban a testvért meglátni, azt, akivel együtt vagyunk Isten gyermekei.

Ez a hit nem bánt másokat, hanem másokat ajándékoz meg. A szerető Istenről szóló

tanúságtevés nem rombol, hanem Isten gazdagságát tárja föl mások számára is.”


Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Magyar Kurír

joomla template