NyomtatásE-mail

A Szentatya karácsonyi gondolatai

( 1 értékelés )

XVI. Benedek karácsonyi gondolatai a Financial Timesban

A keresztények számára elérkezett a világért való elkötelezettség ideje – ezzel a

címmel jelent meg a pápa karácsonyról szóló írása az angol gazdasági napilap

hasábjain.

A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a Szentatyát a  Financial Times kérte fel e

cikk írására. A Jézus gyermekkoráról szóló, most megjelent könyv adta a sugallatot a

szerkesztőségnek, hogy a karácsonyról kérdezze a pápát. XVI. Benedek készséggel

elfogadta a kérést, amint már más média esetében is történt. Egy alkalommal

például a BBC-ben szerepelt, szintén karácsony alkalmából; húsvétkor az olasz Rai

vallásos műsorában vett részt. Mindezt azért teszi, hogy szélesebb tábor előtt

beszélhessen Jézusról és üzenetéről az egyházi év kiemelkedő időszakaiban –

olvasható a vatikáni sajtóterem közleményében.

„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené” – ezt válaszolta

Jézus, amikor azt kérdezték tőle, hogy mit gondol az adófizetésről. Jézusnak ezen

alapvető kijelentésével kezdi írását Benedek pápa. Akik kérdőre vonták Jézust,

nyilvánvalóan csapdát készítettek; arra akarták kényszeríteni, hogy foglaljon állást

egy heves politikai vitában, Izrael földjének római megszállásával kapcsolatban.

Valójában azt akarták megtudni, hogy Jézus-e az annyira várt Messiás. Jézus szelíd

válaszát magasabb szintre helyezi: figyelmeztet egyfelől a vallás politikai síkra

terelésére, másfelől a világi hatalom istenítésére, a gazdagság minden áron való

keresésére. A kérdezőknek meg kellett érteniük, hogy a Messiás nem a császár, és

azt is, hogy a császár nem Isten. „Az én országom nem ebből a világból való” –

válaszolt Jézus Poncius Pilátusnak.

A Szentatya a szegénységben világra jött Jézusról ír. Így fogalmaz: kihívást jelent

elsőbbségeink és értékeinek számára, főként ennek az évnek a végén, amely sokak

számára szűkölködés ideje volt. Milyen tanulságot vonhatunk le a betlehemi jászol

alázatából, szegénységéből és egyszerűségéből? A pápa válasza szerint a karácsony

jó alkalom arra, hogy olvassuk az evangéliumot, hogy megismerjük Jézust, és

nemcsak a jászol kisdedjét, hanem Őt is, akiben felismerjük az emberré lett Istent.

A keresztények az evangéliumból ösztönzést merítenek hétköznapi életükhöz,

bármilyen területen dolgoznak. Főként ha a világ gazdasági ügyeivel foglalkoznak, a

parlamentben vagy pénzügyben, a bankbörzén – fogalmaz a pápa. Arra figyelmeztet,

hogy a keresztények nem menekülhetnek el a világtól; ellenkezőleg: kötelezzék el

magukat a világ érdekében; ám – kéri a Szentatya – a politikai és gazdasági életben

való részvételük legyen ideológiamentes.

Amikor a keresztények visszautasítják azt, hogy hódoljanak a kor javasolta hamis

bálványok előtt, nem azért teszik, mert a világról alkotott felfogásuk régimódi. Éppen

ellenkezőleg: megszabadultak az ideológia kötelékétől, és az emberről alkotott

nemes felfogás vezeti őket, amely nem fogad el kompromisszumokat. A történelem

során számos esetben történt, hogy a keresztények nem tettek eleget a császár

követeléseinek. A római birodalomtól kezdve a múlt század totalitárius rendszeréig a

császár emiatt nem tudott Isten helyébe lépni – szerepel XVI. Benedek írásában.

A keresztények azért küzdenek a szegénység ellen, mert elismerik az ember

képmására alkotott és örök életre rendelt minden emberi személy méltóságát. A

keresztények mint a teremtett világ kezelői azon fáradoznak, hogy igazságosan

osszák el a föld javait. „Kötelességünk, hogy gondoskodjunk az elesettekről és a

gyöngékről” – hangsúlyozza a Szentatya. A keresztények elutasítják a kapzsiságot,

mások kihasználását, azon mély meggyőződésből, hogy a Jézus által hirdetett

nagylelkűség és szeretet az egyedüli út, amely elvezet az élet teljességére.

Benedek pápa gondolatai szerint a keresztény hittel együtt jár a béke és az

igazságosság ügye melletti elkötelezettség mindenki számára. Ezekkel a

célkitűzésekkel számtalan ember egyetért, és ez nagy reményt jelent a keresztények

egymás közötti és más vallásokkal való együttműködése számára.

Az angol gazdasági napilap felkérésére írt karácsonyi elmélkedését a pápa e

szavakkal zárja: „Itália földjén a betlehemi jászolok hátterét sok esetben antik római

épületek romjai alkotják. Mintegy jelezve, hogy a gyermek Jézus születése egy régi

rend, a pogány világ végét jelenti, amelyben a császár követeléseire nem volt könnyű

nemmel válaszolni. Most egy új ország lépett életbe, amely nem a fegyverek erejére,

hanem a szeretet hatalmára épül. Jézus elhozta a reményt azok számára is, akik a

társadalom peremén élnek és akik a tovatűnő világ változó szerencséjének áldozatai.

A betlehemi jászoltól Krisztus arra hív minket, hogy mennyei országa polgáraiként

éljünk és ezt az országot minden jóakaratú ember már itt a földön megépítheti.”


Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

joomla template