NyomtatásE-mail

Benedek pápa tanítása a december 19-i audiencián

( 0 értékelés )

"BOLDOG, AKI HITT ANNAK A BETELJESEDÉSÉBEN, AMIT AZ ÚR

MONDOTT NEKI!" - A Szentatya december 19-én, szerdán délelőtt a vatikáni VI.

Pál kihallgatási teremben fogadta a több ezer zarándokot, akiknek az adventi

időszak alkalmából Mária hitéről tanított az Angyali Üdvözlet szavaiból kiindulva.

Szűz Mária ugyanis különös szereppel bír Advent idején – mondta a Szentatya –,

mert Ő az, aki egyedülálló módon várja Isten ígéretének beteljesülését, befogadva

hitébe és testébe Jézust, Isten Fiát. Lukács evangélista szerint Gábor főangyal a

következő szavakkal köszöntötte Máriát: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van

az Úr!” (Lk 1,28).

A bibliai hagyományt tekintve Gábor főangyal ezekkel a szavakkal az örömre hívja

Máriát – magyarázta a Szentatya. Bejelenti, hogy vége a szomorúságnak, amelyet az

életben a szenvedés, a halál, a rosszindulat okoz. Üdvözlet, amely az Evangélium,

az Örömhír kezdetét jelenti. De vajon miért hívja Gábor főangyal Máriát arra, hogy

örvendjen? – tette fel a kérdést a pápa.

Elsősorban azért, mert – ahogy az angyal szavai is tükrözik – Máriával van az Úr.

Isten üdvözítőként jön el közénk és Máriában valósul meg ez a várakozás. Ezenkívül

Gábor főangyal azt mondja Máriának: „Kegyelemmel teljes”. A kegyelem szó az öröm

szinonimája, amely az Istennel való szeretetközösségből, a Vele való élő

kapcsolatból ered. Mária az a teremtmény, aki egyedülálló módon kitárta a

Teremtőhöz vezető kaput és határok nélkül Istenre bízta magát. Mária az Atyával

való kapcsolatában meghallgatja, figyelemmel követi és befogadja az Úr jeleit, élete

az Istenbe vetett reményről szól – tanította Benedek pápa a zarándokoknak.

Lippi: Angyali üdvözlet

Ezt követően egy másik fontos tényezőre tért ki, ez pedig a lélek kapujának

megnyitása Isten és az Ő cselekedete felé még a sötétség idején is. Az Istennel

fenntartott emberi kapcsolat ugyanis nem törli el a Teremtő és teremtménye közötti

távolságot – hangsúlyozta a Szentatya. Erre példát találhatunk az Ószövetségben is:

Ábrahám hitéletének útja az öröm, de ugyanakkor a bánat pillanatait is magába

foglalja. Ábrahám bizalma a hűséges Isten iránt akkor sem gyengül meg, amikor

Isten szava elfogadhatatlanná válik. Ugyanez érvényes Máriára is, akinek hite az

Angyali üdvözlet örömét, de Jézus keresztre feszítésének sötét pillanatait is átéli

azért, hogy a Feltámadás világossága láthatóvá váljon. Ez a mi hitünkre is

vonatkozik – hangoztatta a zarándokoknak a pápa. Hitéletünk során a világosság, de

ugyanakkor a sötétség pillanatait is átéljük azt érezve, hogy Isten nincs mellettünk,

akarata nem egyezik a mi akaratunkkal. De mégis, minél inkább megnyílunk Istenre,

befogadjuk a hit ajándékát és bizalommal vagyunk az Úr iránt, Isten annál inkább

képessé tesz minket arra, hogy életünket békében és szeretetének bizonyosságában

éljük. Ehhez azonban ki kell lépnünk önmagunkból és terveinkből, hogy Isten Szava

lehessen gondolataink és cselekedeteink egyetlen iránymutató lámpása. Máriának

több alkalommal is meg kell újítania hitét, amelyet az Angyali Üdvözlet során

kifejezett – mondta még a Szentatya. El kell fogadnia, hogy Jézust illetően az Atyáé

az elsőbbség; el kell engednie Fiát, akit szült, hogy az teljesíteni tudja küldetését. 

Mária azonban sosem elégedett meg az életében történt események felületes

megértésével. Alázatos hitével befogadta szívébe mindazt, amit nem értett meg az

Atya cselekedeteiből, és hagyta, hogy Isten adjon rá megfelelő választ. Erzsébet

mondja Máriának: „Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott

neki!” (Lk 1,45).

Az Úr születésének ünnepe – zárta végül tanítását a pápa – a hit alázatosságának

és az engedelmességnek a megélésére hív minket. Isten dicsősége nem egy király

hatalmában nyilvánul meg, hanem egy szűz méhében lakozik és egy újszülött

gyermek szegénységében mutatkozik meg. Isten mindenható mivolta a szeretet és

az igazság olykor csendes erejével cselekszik. A hit pedig megmutatja nekünk, hogy

a védtelen kisgyermek ereje végül legyőzi a világ hatalmainak hangos zaját.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template