NyomtatásE-mail

A vasárnap déli Úrangyala alkalmával történt...

( 0 értékelés )

A PÁPA AZ AMERIKAI ISKOLÁBAN ELKÖVETETT "ESZTELEN ERŐSZAK"

ÁLDOZATAIÉRT IMÁDKOZOTT - A Szentatya elmélkedésében a napi szentírási

szakaszból indult ki: Ádvent harmadik vasárnapja ismét Keresztelő Szent János alakját

állítja elénk, miközben azokhoz intézi szavait, akik a Jordán folyó partján felkeresik,

hogy megkeresztelkedjenek.

Mivel a próféta kemény szavakkal mindenkit arra buzdít, hogy készüljenek a Messiás

eljövetelére, egyesek megkérdezik: “Mit tegyünk hát?” (Lk 3,10.12.14). Ezek a

párbeszédek rendkívül érdekesek és ma is időszerűek – hangsúlyozta XVI. Benedek

pápa.

János első válasza az egész tömegnek szól: “Akinek két köntöse van, ossza meg azzal,

akinek egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképpen”. Az igazságosság

azt kívánja, hogy kiküszöböljük az egyenlőtlenséget a fölöslegessel rendelkezők és a

szükséget szenvedők között. A szeretet arra késztet, hogy legyünk figyelemmel a

másik iránt és segítsünk neki, ahelyett, hogy saját érdekeink igazolására indokokat

keresnénk.

Az igazságosság és a felebaráti szeretet nem állnak szemben egymással. Mindkettőre

szükség van és kölcsönösen kiegészítik egymást. „A szeretetre – a karitászra – mindig

szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is” mert „olyan anyagi

szükséghelyzetek is mindig adódnak, melyekben a megélt felebaráti szeretet

segítségére van szükség” – idézett a Szentatya „Deus caritas est” kezdetű

enciklikájából.

Keresztelő Szent János második válasza néhány vámosnak szól, vagyis azoknak, akik

a rómaiak számára beszedték az adót. A vámosok, akiket a nép megvetett,

helyzetükkel visszaélve gyakran lopásra vetemedtek. Keresztelő Szent János nem azt

mondja nekik, hogy hagyjanak fel mesterségükkel, hanem csak arra inti őket, hogy ne

követeljenek többet a jogosnál.

A próféta Isten nevében nem rendkívüli gesztusokra buzdít, hanem mindenekelőtt azt

kéri, hogy mindenki becsületesen teljesítse kötelességét.

Az örök élet felé vezető első lépés tehát az isteni parancsolatok megtartása; ebben az

esetben a hetedik parancsolat: Ne lopj!

A harmadik válasz a katonáknak szól. Szintén olyan kategóriát képviselnek, amelyhez

hatalom kapcsolódik, és fennáll annak a kísértése, hogy ezzel visszaéljenek. János így

szól hozzájuk: „Senkit se bántsatok, és meg ne zsaroljatok; s elégedjetek meg

zsoldotokkal” (vö. 14). A megtérés ebben az esetben is a becsületességgel és a mások

iránti tisztelettel kezdődik: ez az irányelv mindenki számára érvényes, különös

tekintettel azokra, akik nagyobb felelősséggel rendelkeznek – mondta az Úrangyala

előtti beszédében a pápa.

Ezek a párbeszédek különösen nagy hatást gyakorolnak ránk, mivel Keresztelő Szent

János konkrét útmutatást ad. Isten tetteink szerint ítél majd meg bennünket, tehát

cselekedeteinkkel kell bebizonyítanunk, hogy követjük akaratát. Ezért mindig

időszerűek Keresztelő Szent János szavai: napjaink összetett világában jobban

mennének a dolgok, ha mindenki megtartaná ezeket a viselkedési szabályokat.

Imádkozzunk az Úrhoz: Mária közbenjárásával segítsen bennünket, hogy a megtérés

jó gyümölcseit teremve készüljünk fel Karácsony ünnepére.

Az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek pápa utalt rá, hogy december 28-a és

január 2-a között a Taizéi Közösség Rómában tartja a fiatalok európai találkozóját. A

Szentatya köszönetét fejezte ki a családoknak, akik a vendéglátás római hagyománya

szerint befogadják otthonukba ezeket a fiatalokat. Mivel Istennek hála, a vártnál több

kérés érkezett, a pápa megismételte a plébániák felhívását a családokhoz: nagy

egyszerűséggel tegyék lehetővé a keresztény barátság e szép élményének megélését

mások számára is.

Az angol nyelvű zarándokokhoz intézve szavait XVI. Benedek pápa mély fájdalmának

adott hangot a pénteken Connecticutban történt esztelen erőszak miatt. Imáiról

biztosította az áldozatok hozzátartozóit, különösen azokat, akik gyermeküket

elveszítették. A vigasztaló Isten érintse meg szívüket és enyhítse fájdalmukat. A pápa

Isten áldásáért fohászkodott mindazok számára, akiket ez a tragédia sújt.

Olaszul köszöntötte azokat a római gyermekeket, akik a hagyománynak megfelelően

pápai áldásra magukkal hozták a Szent Péter térre a kis Jézus szobrokat, amelyeket

majd otthonukban a betlehemi jászolban elhelyeznek.

Az olasz hívek között XVI. Benedek pápa végül köszöntötte a Zenit vallási

hírügynökség képviselőit, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánt.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template