NyomtatásE-mail

Benedek pápa tanítása a szerdai audiencián

( 0 értékelés )

"ISTEN SZERETETTERVE KRISZTUSBAN VÁLIK TELJESSÉ"

XVI. Benedek pápa a vatikáni VI. Pál teremben december 12-én megtartott általános

kihallgatáson - folytatva a Hit évének szentelt katekéziseit - az isteni

kinyilatkoztatásról fejtette ki gondolatait, kiegészítve az elmúlt alkalommal tartott

tanítását.

Isten kinyilatkoztatása beilleszkedik az időbe és az emberiség történetébe – mondta

a Szentatya a jelenlévő több ezer zarándoknak. Ami valóban megvilágítja és valódi

értelmet ad a világ és az ember létezésének, az az a Misztérium, amelyet

Karácsonykor csodálhatunk meg, vagyis az üdvösség, amely Jézus Krisztusban válik

valóra. A Názáreti Jézusban Isten megmutatja nekünk arcát, azt kérve az embertől,

hogy ismerje fel és kövesse Őt. Isten megmutatkozása a történelemben teljesen új

értelmet ad az emberiség útjának – hangoztatta Benedek pápa.

Az isteni kinyilatkoztatás eseményeiről a Szentírásban olvashatunk, ezért a pápa arra

buzdított, hogy a Hit éve során vegyük gyakran kezünkbe a Bibliát, olvassuk és

elmélkedjünk tanításán, valamint szenteljünk nagyobb figyelmet a vasárnapi

olvasmányoknak, amelyek hozzásegítenek hitünk elmélyítéséhez. 

Az Ószövetségben Isten cselekedetei a választott nép körében nem merülnek a

feledés homályába, hanem „emlékezetté” válnak és együtt alkotják az

„üdvösségtörténet” kibontakozását. A hitet Isten felfedezése és az Ő emlékezete

által táplálják az emberek, amely biztos alapot jelent az életben. Izrael számára a

Kivonulás történelmi esemény, amelynek során Isten megmutatja hatalmát. Isten

megszabadítja népét az egyiptomi fogságból, hogy visszatérhessen az Ígéret földjére

és ott egyetlen Úrként imádja Istent. Izrael népe Istent kívánja szolgálni, olyan

helyet teremt, ahol az ember engedelmeskedik Istennek, ahol jelen van és

tiszteletnek örvend az Úr és, ahol tanúságot tesznek Róla. 

Isten tehát nemcsak a teremtés alkalmával mutatkozik meg világban – hangsúlyozta

a Szentatya. Isten, a Logosz, a teremtő Ige Jézusban testesült meg és felfedte

valódi arcát. Jézusban minden ígéret beteljesül, Benne éri el csúcspontját Isten és az

emberiség közös története. A Szentatya ezt követően felidézte a Katolikus Egyház

Katekizmusát, amely összefoglalja az isteni kinyilatkoztatás eseményeit, folyamatos

kibontakozását. Isten mindig arra hívja az embert, hogy lépjen vele

szeretetközösségre és még az engedetlenség láttán sem hagyja magára

teremtményét, hanem továbbra is szövetséget kínál neki. Isten kinyilatkoztatása

folyamatosan mutatkozik meg Krisztus misztériuma felé haladva. A kinyilatkoztatás,

Isten szeretetteljes terve Krisztusban valósul meg teljes egészében azáltal, hogy

eggyé lesz közülünk. 

Isten szeretettervét tehát az Ó- és Újszövetség tanúsítja. Az üdvösségre irányuló

terv az egész emberiségnek szól. Advent időszaka a Karácsonyra készít fel. Maga az

„advent” szó eljövetelt, jelenlétet jelentett, amely a keresztények számára egy

csodálatos és magával ragadó valósággá vált. Isten alászállt az égből és eljött az

emberek közé, szövetséget formált. Király, aki eljött a földre és emberré lett

közöttünk. Advent arra emlékeztet minket, hogy Isten nem tűnt el a világból, nem

hagyott minket magunkra, hanem mindig keresi velünk a kapcsolatot, amelyet fel kell

tudni ismernünk. Nap mint nap arra vagyunk hivatottak, hogy tanúságot tegyünk

Isten jelenlétéről ebben a felületes és figyelmetlen világban, hogy életünket újból az

a világosság uralja, amely a betlehemi barlangot is megvilágította – zárta tanítását

XVI. Benedek. 

A Szentatya a szerdai kihallgatás végén megemlékezett az amerikai kontinens és az

új evangelizáció védőszentjéről, a Guadalupei Szűzanyáról, akinek december 12-én

van liturgikus ünnepe.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template