NyomtatásE-mail

XVI.Benedek Úrangyala imádsága december 8-án

( 0 értékelés )

A SZEPLŐTELEN SZŰZANYÁBAN AZ EMBERISÉG MEGNYÍLIK ISTEN FELÉ

A pápa Úrangyala imádsága december 8-án, délben, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén. 

„Máriában az emberiség és a történelem valóban megnyílnak Istennek” – hangsúlyozta a

pápa a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez mondott beszédében. Az ima után

együttérzését fejezte ki a Fülöp-szigetek lakosságával az előző napokban pusztító

trópusi vihar áldozatai miatt. 

A Hit évében a pápa hangsúlyozta, hogy Mária Szeplőtelen Fogantatása Isten

kegyelmének ingyenes ajándéka. Isten Máriában tökéletes készséget és együttműködést

talált. Máriában Isten szava meghallgatásra, befogadásra, válaszra talált. Arra az

„igen”-re talált, amely lehetővé tette Isten Szava számára, hogy megtestesüljön és

közöttünk éljen. 

Máriában az emberiség és a történelem valóban megnyílnak Istennek, befogadják

kegyelmét és készen állnak arra, hogy megtegyék akaratát. Mária a Kegyelem valódi

kifejezése. 

Mária az új Izraelt képviseli, amelyet az ószövetségi Szentírás a jegyes jelképével

ábrázol. Nem véletlen, hogy a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kezdetben az egyházra

vonatkozott, mint szűzre és anyára, majd ezt követően Máriára. 

A Máriából sugárzó világosság hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megértsük az eredeti

bűn valódi értelmét – fejtette ki beszédében a Szentatya. Máriában ugyanis teljesen élő

és működő az az Istennel való kapcsolat, amelyet a bűn szakít szét. 

Mária lényében nincs semmiféle ellenállás Istennel szemben: teljes szeretetközösség és

megértés áll fenn közöttük. Kölcsönösen „igent” mondanak egymásra: Isten Máriára és

Mária Istenre. Mária mentes a bűntől, mert egészen Isten tulajdona. Mária telve van

Isten kegyelmével, szeretetével. 

A Szeplőtelen Fogantatás hittétele kifejezi a hit bizonyosságát, hogy Isten ígéretei

megvalósultak: a vele való szövetség nem vallott vereséget, hanem szent gyökeret

termett, amelyből Jézus fakadt életre. A Szeplőtelen Szűz azt bizonyítja, hogy a

kegyelem képes felébreszteni Istennek adott válaszunkat és Isten hűsége életre tudja

kelteni az igazi hitet. 

XVI. Benedek pápa végül a következő szavakkal zárta beszédét: 

„Kedves barátaim, ma délután a szokásnak megfelelően a Spanyol-térre megyek, hogy

lerójam tiszteletem a Szeplőtelen Szűz előtt. Kövessük Isten Anyjának példáját, hogy az

Úr kegyelme bennünk is igazi és termékeny hitben találjon válaszra”. 

Az Úrangyala elimádkozása után a pápa mindenekelőtt a Fülöp-szigetek lakosságához

intézte szavait. Biztosította őket együttérzéséről az elmúlt napok vihara miatt.

Imádkozik az áldozatokért és hozzátartozóikért, valamint a számos kitelepítettért. A hit

és a testvéri szeretet nyújtsanak erőt ahhoz, hogy szembe tudjanak nézni ezzel a nehéz

megpróbáltatással. 

Az olasz hívekhez fordulva a Szentatya köszöntötte a Katolikus Akció tagjait, arra

buzdítva őket, hogy papjaik vezetésével legyenek az új evangelizáció főszereplői.

Üdvözölte továbbá a keresztény dolgozók mozgalmának képviselőit, valamint a

Szeplőtelen Szűz nevét viselő római Bőrgyógyászati Intézet imacsoportját, annak a

reményének adva hangot, hogy az illetékesek megoldást találnak a különböző katolikus

egészségügyi intézmények problémáira. 


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template