NyomtatásE-mail

A november 28-i audiencián történt

( 0 értékelés )

"ISTEN MEGTANÍTJA NEKÜNK AZ ÉLET MŰVÉSZETÉT"

Konkrét istenképet kell hirdetnünk, olyan Istenét, aki létezik, jelen van köztünk és

választ ad létezésünk értelmére – mondta a Szentatya szerdán a vatikáni VI. Pál

teremben tartott katekézisében.

XVI. Benedek pápa november 28-án találkozott a zarándokok népes csoportjával, akik

között jelen volt egy olasz bírókból álló 500 fős küldöttség, valamint egy 315 fős

nigériai csoport és Dél-Korea egyházmegyéiből 90 világi hívő.

„Hogyan beszéljünk manapság Istenről? Hogyan hirdessük az evangéliumot?” – tette

fel a kérdést katekézise elején a Szentatya. „Maga Jézus is kereste rá a választ: Mihez

hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük? (Mk 4,30)”.

Elmondhatjuk, hogy azért tudunk Istenről beszélni, mert Ő már beszélt hozzánk,

személyesen belépett történelmünk valóságába, és megtestesülése által

megmutatkozott előttünk. Isten életünk valósága, Aki törődik velünk és szeret

minket. A Názáreti Jézusban Isten arcát ismerhetjük fel, Aki alászállott a mennyből,

hogy eljöjjön közénk a világba és megtanítsa nekünk az élet művészetét,

megmutassa számunkra a boldogság útját, megszabadítson bennünket a bűntől, és

Isten Fiaivá tegyen minket.

Istenről úgy tudunk beszélni, ha világosan látjuk, mit kell megmutatnunk

embertársaink számára. Nem absztrakt, hanem nagyon is konkrét Istenképet kell

hirdetnünk; olyan Istenét, Aki létezik, jelen van köztünk és választ ad létezésünk

értelmére. Ehhez fontos az, hogy bensőséges kapcsolatunk legyen Jézussal és

evangéliumával, valódi személyes élményünk és ismereteink legyenek Istenről, és

erősen kötődjünk üdvözítő tervéhez anélkül, hogy a siker kísértésére válaszolnánk. Az

Isten által kijelölt módszert kell követnünk, vagyis az alázatosság útját.

Szent Pál példáját követve láthatjuk – magyarázta a zarándokoknak a Szentatya –,

hogy az evangélium hirdetésével Pál Krisztushoz akarja elvezetni az embereket. Arról

beszél, Aki megmutatta számára az igazi életet és, aki meghódította őt a damaszkuszi

úton. Istenről tehát a meghallgatás és az Istenről szerzett saját ismereteinken

keresztül tudunk beszélni, az imaélet által és a tíz parancsolatot követve.

Jézus Krisztusban a hithirdetés és az élet összefonódnak: Jézus mindig az Istennel

való mély kapcsolatból kiindulva cselekszik és tanít. Ez az „életpélda” nekünk,

keresztényeknek alapvetően fontos – hangsúlyozta a pápa. A hitben és a szeretetben

való életünk ugyanis az Istenről tett tanúságtétellé válik a mai kor embere számára,

mert mindazt, amit mondunk, meg is valósítjuk. A hit éve lehetőséget ad arra, hogy a

Szentlélek ereje által új utakat fedezzünk fel személyes és közösségi szinten egyaránt

annak érdekében, hogy az evangélium ereje mindenhol reményt jelentsen és értelmet

adjon a létezésnek.

A Szentatya ezt követően a család jelentőségéről szólt, amely korunkban az egyik

legfontosabb helyszín a hitről való tanúságtételre. A szülők Isten elsődleges hírnökei,

akik arra hivatottak, hogy fedezzék fel ezt a küldetésüket felvállalva az ezzel járó

kötelezettségeket a nevelésben. Ebben a feladatban több fontos tényező is van: ezek

egyike az éberség, amely azt jelenti, hogy fel kell tudni ismerni a megfelelő

alkalmakat a hitről való párbeszédre a családi körben. Másik ilyen tényező az öröm,

ugyanis a hitről való tanúságtételnek örömtelinek kell lennie. Segíteni kell a

családtagokat annak felismerésében, hogy a hit nem teher, hanem a valódi öröm

forrása. Harmadik tényezőként a Szentatya a meghallgatás és a párbeszéd

képességét jelölte meg: a családnak olyan környezetté kell válnia, ahol a családtagok

megtanulnak egymással együtt lenni, meghallgatják, megértik, szeretik egymást.

Istenről beszélni tehát annyit jelent – zárta tanítását XVI. Benedek pápa –, hogy az

egyszerűség eszközeivel életünk és szavaink által elbeszéljük mindazt, ami lényeges:

Jézus Krisztus Istenét, aki akkora szeretettel van irántunk, hogy emberré lett,

meghalt és feltámadt érettünk.


Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

joomla template