NyomtatásE-mail

A pápa Úrangyala imádsága november 25-én

( 0 értékelés )

A TÖRTÉNELEM VISZONTAGSÁGAI KÖZEPETTE ISTEN TOVÁBB ÉPÍTI

ORSZÁGÁT, AMELY A SZERETET ORSZÁGA - A Szent Péter bazilikában

bemutatott szentmisét követően XVI. Benedek pápa az Apostoli Palota ablakából

vezette a vasárnap déli Úrangyala imádságot. Ismét Krisztus Király ünnepéről

elmélkedve megállapította: „Krisztus országát az egyházra bízta, amely annak csírája

és kezdete”.

A Szentatya arra szólította fel a híveket, hogy imádkozzanak az új bíborosokért.

Francia nyelvű köszöntésében külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, akik Béchara

Raï bíboros, maronita pátriárka kíséretében érkeztek Rómába, majd a békéért

fohászkodott. 

Minden hívő arra kapott meghívást, hogy folytassa Isten üdvözítő művét, megtérve

az evangéliumnak. Krisztus Király nem azért jött el, hogy neki szolgáljanak, hanem

hogy szolgáljon és tanúságot tegyen az igazságrólmondta a pápa. Ezután utalt ,

hogy a hat új bíboros, akik a világ különböző részeiről érkeztek, jól képviselik az

egyház egyetemes dimenzióját. Mindenkit arra szólított fel, hogy imádkozzon a hat

új bíborosért, akiket szombaton kreált: a Szentlélek erősítse meg őket a hitben és a

szeretetben, árassza el őket ajándékaival, hogy új felelősségüket Krisztus és országa

iránti még teljesebb odaadással éljék meg. 

A pápa ezután Szűz Máriához fohászkodott, kérve oltalmát az egyház és minden hívő

számára. „Szűz Mária segítsen mindnyájunkat, hogy Krisztus visszatérésére

várakozva éljük meg a jelent, erőteljesen kérve Istent: „Jöjjön el a te országod”.

Hajtsuk végre a világosságnak azokat a műveit, amelyek egyre közelebb visznek

bennünket a Mennyekhez, annak tudatában, hogy a történelem viszontagsági

közepette Isten tovább építi szeretet-országát”. 

Az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek pápa a szokásos nyelveken

köszöntötte a Szent Péter téren megjelent zarándokokat. Emlékeztetett két fontos

eseményre: november 24-én, szombaton Ecuadorban a boldogok sorába iktatták

Maria Troncatti nővért, aki nagylelkű tanúságot tett az evangéliumról, szolgálva az

emberek átfogó fejődését. 

Másik bejelentése a római egyetemistáknak szólt: szombaton, december elsején a

Hit évében Advent első vesperását vezeti számukra a vatikáni bazilikában.

A francia nyelvű hívekhez fordulva XVI. Benedek külön köszöntötte a mintegy 500

libanoni zarándokot, akik között számos muzulmán is érkezett a cédrusok

országából. 

„Hagyjuk, hogy Krisztus megtérítse szívünket és gondolkodásmódunkat, hogy

felismerjük: az ember valódi nagysága és kiteljesedése egyedül az Istennel való

létben és az egymás iránti kölcsönös szeretetben valósul meg” – mondta a

Szentatya, majd az Úr áldásáért fohászkodott: vezesse el az emberiséget a béke

felé.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template