NyomtatásE-mail

Krisztus Király ünnepe a Vatikánban

( 2 értékelés )

JÉZUS HATALMA AZ IGAZSÁG ÉS A SZERETET HATALMA

November 25-én, vasárnap, Krisztus Király ünnepén Benedek pápa a szombaton

kreált hat új bíborossal mutatott be szentmisét a vatikáni Szent Péter-bazilikában.

Krisztus Király ünnepe megfelelő alkalom arra, hogy átgondoljuk: Krisztus valóban

királya-e életünknek; vonz-e bennünket szeretete, vagy jobban érdekelnek bennünket

az evilági hatalmak.

Tekintetünkkel forduljunk a jövő, a történelem végső célja felé, amely Krisztus

végleges és örökké tartó országa lesz, amikor teljesen kinyilvánítja legfőbb hatalmát

és minden ember felett ítéletet mond – buzdított a Szentatya. Jézus földi élete során

a megaláztatást és a keresztet választja. Az emberek, akik olyan Messiást várnak,

aki erőszakkal oldja meg az igazságtalanságokat, csalódnak benne. Tanítványai, bár

osztoztak Jézus életében és meghallgatták szavait, szintén azt hitték, hogy mesterük

politikai birodalmat valósít meg, akár még az erő segítségét is felhasználva.

A Getszemáni kertben Péter kihúzta hüvelyéből kardját és küzdeni kezdett, Jézus

azonban megálljt parancsolt neki. Nem akarta, hogy fegyverekkel védjék meg, hanem

egészen a végsőkig teljesíteni kívánta az Atya akaratát. Országát nem fegyverekkel

és erőszakkal akarta létrehozni, hanem a szeretet látszólagos gyengeségével, amely

azonban életet ad. Isten Országa ugyanis teljesen különbözik a földi birodalmaktól –

emelte ki homíliájában XVI. Benedek. Pilátust is meglepik Jézus szavai, amikor olyan

hatalomról szól, amely nem felel meg az uralkodás és az erő logikájának.

Az igazi Messiás hatalma soha nem múlik el, és soha semmi sem pusztítja el. Nem

olyan, mint a földi birodalmak, amelyek megszületnek és összeomlanak, hanem az

igazság és a szeretet országa. Az a királyság, amelyet Jézus hirdet

példabeszédeiben, és amelyet nyíltan és kifejezetten kinyilatkoztat a római helytartó

előtt, az igazság királysága, az egyetlen, amely mindennek megadja igazi fényét és

nagyságát. Aki követi Krisztust a kereszt útján, az részt vesz királyságában is –

fogalmazott a Szentatya.

Önfeláldozásával Krisztus megnyitotta számunkra az utat az Istennel való mély

kapcsolat felé: Benne váltunk valódi fogadott gyermekekké, így tett bennünket a

világ feletti királysága részeseivé. Jézus tanítványának lenni annyit jelent, hogy nem

hagyjuk magunkat elkápráztatni a hatalom világi logikájától, hanem elvisszük a

világba Isten igazságának és szeretetének világosságát. Krisztus Király ünnepe

erőteljes felhívás arra, hogy újból és újból megtérjünk Isten országának, Isten, az

Igazság uralmának életünkben. A Miatyánkban minden nap így fohászkodunk: „Jöjjön

el a te országod!”, ami azt jelenti, hogy így szólunk Jézushoz: Uram, tégy minket

magadévá, élj bennünk, gyűjtsd egybe a szétszóródott és szenvedő emberiséget,

hogy Benned minden alá legyen rendelve az irgalmasság és a szeretet Atyjának.

A pápa végül a hat új bíboroshoz fordult: arra szólította fel őket, hogy tegyenek

tanúságot Isten országáról, az igazságról. Egyre inkább Istennek és akaratának

biztosítsanak elsőbbséget, a világi hatalmak érdekeivel szemben. Olyan

elkötelezettségről van szó, amely azt igényli, hogy a végsőkig szeressünk és

életünket adjuk szeretteinkért – hangsúlyozta Krisztus Király ünnepe alkalmából

mondott homíliájában XVI. Benedek pápa.


Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

joomla template