NyomtatásE-mail

A november 21-i audienciáról

( 0 értékelés )

A SZENTATYA KATEKÉZISE A HIT ÉS ÉRTELEM KÖZÖTTI KAPCSOLATRÓL

XVI. Benedek pápa november 21-én, szerdán délelőtt a vatikáni VI. Pál teremben

találkozott a több ezer zarándokkal a hagyományos általános kihallgatás során. A Hit

évében új katekézis-sorozatba kezdett, amelynek keretében most az Istenbe vetett

hit ésszerűségéről elmélkedett.

A hit valós ismeretet jelent Istenről, olyan tudást, amely ízt ad az életnek és

boldogságot a létezésnek. A hitet a másokért való önfeláldozásban, felajánlásban

lehet kifejezni, Isten szeretete pedig felnyitja a szemet és segít megismerni az igaz

valóságot. Isten ismerete tehát a hit megtapasztalása, amelyhez intellektuális és

morális utat kell követni. 

Ami az Istenbe vetett hit ésszerűségét illeti, a Szentatya katekézisében kifejtette: a

katolikus hit szerint Isten nem egy abszurd dolog, hanem misztérium. A misztérium

pedig nem irracionális, hanem az értelem, a jelentés és az igazság gazdagsága.

Isten közel jött az emberhez és felajánlotta neki a megismerést teremtményi

értelme korlátainak megfelelően, és ezzel egyidőben kegyelmével megvilágította az

értelmet, új horizontokat nyitott meg előtte, amelyek végtelenek. A hit tehát

ösztönzést jelent a folyamatos igazságkeresésre – magyarázta a Szentatya a

zarándokoknak, majd kifejtette, hogy egyes modern gondolkodók szerint az emberi

értelem bizonyos szempontból nem képes teljességében befogadni a hit dogmáit. 

Ez az azonban nem igaz – állapította meg a pápa. A katolikus hagyomány nagy

mesterei bizonyítják ennek ellenkezőjét. Ilyen pl. Szent Ágoston, aki megtérése előtt

nagy odaadással kereste az igazságot az akkori filozófiai megfontolások segítésével,

de mégis elégedetlen maradt. Fáradalmas törekvései Ágoston számára egyfajta

pedagógiát jelentettek a Krisztus Igazságával való találkozásra. Az értelem és a hit

nem idegenek egymás számára, hanem mindkettő feltétele a misztérium

megértésének, felfogásának. 

A katolikus hit tehát ésszerű és bizalommal van az emberi értelem iránt – fejtette ki

Benedek pápa. Az I. Vatikáni Zsinat Dei Filius kezdetű konstitúciója leszögezi, hogy

az értelem képes megbizonyosodni Isten létezéséről az alkotás útján keresztül,

azonban csakis a hit számára válik lehetővé a könnyed, hibák nélküli, biztos

megismerés. 

A „megérteni” és „hinni” fogalmak közötti termékeny kapcsolaton alapul a tudomány

és a hit közötti virtuóz kötelék is. A tudományos kutatás mindig új ismereteket tár

elénk az emberről és a kozmoszról szóló igazságokról. Az emberiség valódi java,

amelyhez a hiten keresztül jutunk el, utat nyit a felfedezések helyes iránya felé.

Azokat a kutatásokat kell támogatni, amelyek az élet szolgálatában állnak, pl. a

betegségeket vagy a földünket és az univerzumot érintő felfedezéseket annak

tudatában, hogy az ember a teremtés csúcsa, ezért a teremtett világot védelmeznie

kell és lakhatóvá kell tennie azt – hangsúlyozta a Szentatya. A tudomány tehát a hit

szövetségese Isten tervének megismerése során a világegyetemben. A hit lehetővé

teszi, hogy a tudományos fejlődés az ember java és az igazság érdekében valósuljon

meg hűséggel Isten tervéhez – tanította XVI. Benedek pápa.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template