NyomtatásE-mail

XVI. Benedek pápa buzdítása a jövő évi Ifjúsági Világtalálkozóra

( 2 értékelés )

"Legyetek Jézus szíve és karja!"

„Félelem nélkül kínáljátok fel társaitoknak a Krisztussal való találkozást” – ezt a

felhívást intézte a Szentatya a világ minden fiataljához üzenetében, amelyet a

2013. július 23-a és 28-a között Rio de Janeiro-ban megrendezésre kerülő Ifjúsági

Világtalálkozóra küldött. 

A találkozó témája a Máté evangéliumából vett idézet: „Menjetek, tegyetek

tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19). A november 16-án közzétett üzenetben

a pápa az internetet jelöli meg, mint azt az egyik legfontosabb területet, amelyen a

fiataloknak meg kell sokszorozniuk missziós elkötelezettségüket. 

Amikor Rio de Janeiro-ra gondolunk, az első kép, ami eszünkbe jut, a Megváltó

Krisztus hatalmas szobra, amely a tengerparti öbölben épült brazil metropolisz felett

magasodik. Éppen a hitnek ez a monumentális jelképe mutatja meg a követendő

utat a fiataloknak, akik a riói találkozón részt vesznek. A Corcovado-n emelkedő

szobor azt jelzi, hogy Jézus szívének szeretete kivétel nélkül mindenki felé nyitott.

Szélesre tárt karjai pedig mindenkihez el kívánnak érni. A pápa ezért arra buzdítja a

fiatalokat, hogy legyenek Jézus szíve és karja, tanúskodjanak szeretetéről. Legyenek

a szeretet és a befogadás új misszionáriusai; új evangelizálók a globalizált világban,

amely ne a materializmusra, hanem a szeretetre épüljön. 

„Isten megismertetése a legértékesebb ajándék, amelyet másoknak adhattok,

különösen ma, amikor sok fiatalnak szüksége van a „hit világosságára” – olvassuk a

pápai üzenetben. 

Az az ember, aki megfeledkezik Istenről, reménytelenségben él és képtelenné válik

arra, hogy szeresse embertársait. A Szentatya utal előde, Boldog II. János Pál

szavaira, aki azt tanította, hogy a „hit megerősödik, ha másoknak is átadjuk”. 

Mit jelent az, hogy Krisztus misszionáriusai vagyunk? – teszi fel a kérdést

üzenetében a pápa. Mindenekelőtt azt, hogy Krisztus tanítványai vagyunk.

Evangelizálni pedig annyit jelent, mint elvinni a Jó Hírt másoknak. A Jó Hír egy

személy: Jézus Krisztus. XVI. Benedek hangsúlyozza a fiatalok felelősségét: ahhoz,

hogy valóban tanúságtevők és misszionáriusok legyenek, ismerniük kell hitüket.

Minél jobban megismerik Krisztust, annál jobban érzik annak a vágyát, hogy

másoknak is hirdessék Őt. 

A Szentatya az internetet és a mobilitást emeli ki a missziós tevékenység két fontos

területeként. A fiatalokra hárul a feladat, hogy evangelizáljanak a digitális

földrészen, bölcsen használva az internetet. A második terület a mobilitás, mivel a

mai fiatalok egyre többet utaznak tanulás, munka vagy szórakozás céljából.

Számottevő továbbá az elvándorlás is. Mindezek a jelenségek gondviselésszerű

alkalmak az evangélium hirdetésére. 

A Szentatya a remény és a bátorítás szavaival fordul a fiatalok felé: „Hagyjátok,

hogy Isten szeretetének ereje vezessen benneteket!”. Ez a szeretet győzze le azt a

tendenciát, hogy saját világukba zárkózzanak. Legyen bátorságuk ahhoz, hogy

önmagukból kiindulva eljussanak a többiek felé és az Istennel való találkozáshoz

vezessék őket. Ne féljenek, amikor alkalmatlannak, gyengének érzik magukat ahhoz,

hogy tanúságot tegyenek a hitről.

Tanúságtételük akkor lesz erőteljes, ha az imában és a szentségekben gyökerezik.

Az evangelizáció ugyanis mindig az imából születik, és az imára támaszkodik. Előbb

az Istennel kell beszélnünk ahhoz, hogy beszélhessünk Istenről. A pápa szól azokról

a fiatalokról is, akik a világ egyes részein a vallásszabadság hiánya miatt nem

tanúskodhatnak nyilvánosan Krisztusba vetett hitükről. 

Üzenete végén a pápa emlékezteti a fiatalokat: ahhoz, hogy szilárdan

megmaradjanak keresztény hitvallásukban, szükségük van az egyházra. Mindig a

keresztény közösség tagjaiként kínáljuk fel tanúságtételünket és küldetésünket az

egyházban megélt szeretetközösség tegye termékennyé – fejti ki a riói Ifjúsági

Világtalálkozóra írt üzenetében XVI. Benedek pápa. 


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template