NyomtatásE-mail

XVI. Benedek katekézise a szerdai audiencián

( 0 értékelés )

"A TEREMTETT VILÁG, AZ EMBER ÉS A HIT MEGNYITJÁK A SZÍVEKET

ISTEN MEGISMERÉSÉRE" - A Szentatya november 14-én, szerdán a vatikáni VI.

Pál teremben tartotta meg az általános kihallgatást, folytatva a Hit évének szentelt

katekézis-sorozatát. Ez alkalommal az Isten megismerésére vezető utakról tanított a

világ minden részéről Rómába érkezett zarándokoknak.

Hangsúlyozta: Isten közeledése mindig megelőzi az ember kezdeményezését, Ő az,

aki megvilágosít, irányt mutat és vezet, tiszteletben tartva szabadságunkat. Ő az,

aki beenged meghittségébe, megadva a kegyelmet a hit befogadásához.

Vannak utak, amelyek megnyitják a szívet Isten megismerésére, vannak jelek,

amelyek Isten felé vezetnek – mondta XVI. Benedek pápa. A mindennapi élet teendői

között azonban nehezen tudjuk végigjárni az utakat és felismerni a jeleket. Isten

azonban sosem adja fel, hanem szeretetéből fakadóan mindig keresi az embert. Ez

egy olyan bizonyosság, amely minden nap elkísér bennünket, még akkor is, ha

számos nehézség áll az egyház és a keresztények küldetésének útjában, amely az

Evangéliumi Örömhír hirdetésére irányul. 

Manapság nem hiányoznak életünkből a hittel kapcsolatos nehézségek és

megpróbáltatások. Régen, a nyugati világban, amely keresztény társadalom volt, a

hit hozzátartozott a mindennapi élethez, az Istenhez való kötődés az emberek

mindennapjainak részét képezte – emlékeztetett a Szentatya. A mai világban a

helyzet megváltozott és a híveknek egyre inkább meggyőző érveket kell találniuk

hitükre. 

A Felvilágosodás-korától a hit iránti kritika egyre megerősödött, a múlt századtól

kezdve pedig megfigyelhetjük a szekularizmust, amely az embernek, mint a valóság

megalkotójának abszolút autonómiáját hirdeti. Az ember azonban elveszítette „Isten

hasonlatosságára és képmására teremtett” mivoltának tudatát. 

Korunkban megmutatkozott egy, a hitre irányuló igen veszélyes jelenség –

hangsúlyozta a pápa. Létezik az ateizmus egy olyan formája, amely nem tagadja a

hit igazságát vagy a vallásos rítusokat, hanem egyszerűen csak jelentéktelennek,

haszontalannak tartja azokat a mindennapi élet számára. Gyakran Istenben csak

felületesen hisznek az emberek, és úgy élnek, mintha Isten nem létezne. Az effajta

élet azonban még inkább romboló hatású, mivel ez a hit és az Isten kérdésköre iránti

közömbösség felé vezet – magyarázta Benedek pápa.

Valójában az Istentől elszakadt ember egyetlen dimenzióra, a horizontális

értelemben vett létre redukálódik. Ez az egyik alapvető oka a totalitarista rendszerek

kialakulásának és a vele járó tragikus következményeknek is. Az isteni vonatkozási

alap elhomályosításával ködbe vész az erkölcsi horizont is, helyet teremtve ezáltal a

relativizmusnak és a szabadság kétértelmű felfogásának, amely az embert ahelyett,

hogy szabaddá tenné, bálványokhoz köti. 

Ha Isten elveszíti központi szerepét, akkor az ember sem találja többé helyét a

teremtett világban és az embertársakkal való kapcsolatban. Hogyan válaszol mégis a

hit az ateizmus, a szkepticizmus, a vertikális dimenzió iránti közömbösség adta

kérdésekre annak érdekében, hogy a mai ember továbbra is érdeklődjön Isten

létezése iránt és bejárja a Hozzá vezető utat? – tette fel a kérdést a Szentatya,

amelyre háromszavas választ adott: a világ, az ember és a hit által.

Az Istenhez vezető utak egyike a teremtett világ szépségének szemlélése,

felismerése. A mai embernek újra meg kell tanulnia a világ szépségeinek felfedezését

és csodálatát. Minél inkább felfedezzük, megismerjük a világot, amely körbevesz

bennünket, annál inkább meglátjuk, hogy mögötte egy teremtő intelligencia áll.

A második út az ember. Képessé kell válnunk arra, hogy megállva magunkra

figyeljünk, lelkünk mélyére tekintsünk, ahol felfedezhetjük a végtelenre irányuló

vágyat, eljutva Istenhez, aki eloltja szomjunkat. 

Harmadik út pedig a hit – mondta a Szentatya. Ez az út elvezet Isten megismerésére

és a Vele való találkozásra. Aki hisz, az szeretetközösségben van Istennel és nyitott

a kegyelemre, a szeretet erejére. A hit által az Istennel való találkozás teljes

mértékben megváltoztatja az életet, átalakítva értékrendszerünket, cselekedeteinket,

választásainkat – tanította XVI. Benedek pápa a szerdai általános kihallgatás

alkalmával.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template