NyomtatásE-mail

Ünnep egyházmegyénkben

( 0 értékelés )

SZÉKESFEHÉRVÁRON AZ ELSŐ MAGYAR SZENT CSALÁD OLTALMAZZA

CSALÁDOKAT - Jelképesen Gizella koronázási palástjának védelme alá helyezte

Spányi Antal megyéspüspök a magyar családokat a Székesfehérváron együtt tisztelt

Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt.

Az egyházmegye papságával koncelebrált püspöki misére a székesegyház megtelt

hívekkel. A munkanap ellenére minden egyházközségből érkeztek családok,

gyermekek az egyházmegye központjába, hogy közösen ünnepeljék a családi életet,

és kérjék a szentek védelmét családtagjaikra. Az ünnepségen részt vettek közéleti

szereplők, a kormányhivatal, a megye és város vezetői is.

A püspök beszédében kiemelte: „Az isteni tervnek lényeges része, hogy az ember

családban él: családba születik, szerető szülők nevelik. Családot alapítva lesz

munkatársa az Istennek és adja tovább az életet.” Azok a szentek állnak hozzánk

közel, akik olyan élethelyzetbe kerültek, mint amilyenben mi élünk. Az első magyar

szent család élete sem volt könnyű - hangsúlyozta a megyéspüspök, ahogy a mai

családok élete sem. „Egy olyan világban éltek, ahol másféle erkölcsi hagyományok

voltak, ahol a keresztény hit még alig gyökeresedett meg.” Ma is sok nehézséggel

kell szembenézni a keresztény családoknak, ezért kérnünk kell égi védelemért a

szenteket. „Ők segítsenek bennünket ma is égi imáikkal, mint ahogy példájukkal,

áldozataikkal, hitükből fakadó könyörgéseikkel segítették egy adott időben

nemzetünk minden tagját, a magyarság minden családját! 

Beszéde végén a főpásztor Mária oltalmazó leple mintájára jelképesen Gizella

koronázási palástjának védelme alá helyezte a résztvevő családokat, és minden

magyar családot. „Nagy ajándéka népünknek Istentől, hogy ez a szent család ott áll

ezer éve e nép előtt, mint példakép, mint égi közbenjáró! Mária mellett, akire mint

Nagyasszonyunkra tekintünk, e szent család népünk támasza és oltalma!” – mondta.

A szentmise egyik különlegessége volt, hogy az egyházközségeket képviselő

családoknak átadták a hit éve gyertyáját, a családok imáját és egy házi oltárt

jelképező emléklapot, amelyen Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi

alatt minden család kérheti az első magyar szent család oltalmát. Minden családnak

szeretnék átadni ugyanezt a lelki-szellemi ajándékot – mondta Ugrits Tamás

püspöki irodaigazgató, aki meghirdette az egyházmegye karácsonyig tartó

kezdeményezését. Minden Fehérvárra érkező család az ereklyéket ingyen

látogathatja meg a múzeumban, és a magyar szent családnak ajánlhatja családját.

Erről a kezdeményezésről bővebben az egyházmegye honlapjáról tájékozódhatnak.

A szentmise végén a főpásztor – ahogy Szent István a Magyarok Nagyasszonyának

ajánlotta fel az országot – az első szent család oltalmába ajánlotta a családokat.

Arra kérte a szenteket, hogy imájukkal segítsék, erősítsék meg a magyar

családokat.

Az ünnepség a Szent István Művelődési Házban folytatódott, ahol a Szent Imre

Általános Iskola diákjai adtak elő verses-zenés műsort a szentekről. A családok

megerősítésére Cserta Judit a RÉV Szenvedélybeteg Szolgálat volt igazgatója

beszélt a család fontosságáról, az anyák és az apák nélkülözhetetlen szerepéről a

gyermekek fejlődésében. Személyes tapasztalatait bemutatva egy volt

szenvedélybeteg levelét idézte mintegy mottójául előadásának: „Tanítsatok meg a

szeretetre, a hitre, az emberek világának szeretetére!” A családban élők

életkilátásai jobbak, könnyebben megtalálják a kiutat minden nehézségből –

mondta a szakember és arra biztatott, a hitben és szeretetben megélt családi élet

biztonságában a gyermekek nem tévednek el az élet útvesztőiben.


További képeket, videót az egyházmegye honlapján találnak!


Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Magyar Kurír

joomla template