NyomtatásE-mail

Benedek pápa vasárnapi Úrangyala imádsága

( 1 értékelés )

AZ ISTEN ÉS AZ EMBERTÁRSAK IRÁNTI SZERETET ELVÁLASZTHATATLAN

EGYMÁSTÓL - November 4-én, vasárnap délben XVI. Benedek pápa a szokásokhoz

híven dolgozószobájának ablakából Úrangyala imádságot mondott a Szent Péter téren

összegyűlt hívekkel. Rövid tanításában a napi evangéliumi részletet magyarázva

Jézus legfontosabb parancsáról mondta el gondolatait, amely a szeretetről szól.

A szeretet parancsa kettős jellegű, egyrészt az Isten, másrészt pedig az

embertársak iránti szeretetre vonatkozik – mondta a Szentatya. A szentek azok az

emberek, akik Krisztus kegyelmében bízva, ezen alapvető törvény szerint próbálnak

élni. A szeretet parancsát az tudja teljesen megvalósítani, aki mély kapcsolatban

áll Istennel. Olyan ez, mint a gyermek szeretete, aki a szüleivel fenntartott jó

kötelék által válik képessé a mások iránti szeretetre. 

Avilai Szent János, akit a közelmúltban nyilvánítottam egyházdoktornak –

emlékeztetett a pápa –, így ír az Isten szeretetéről szóló értekezésében: „Az ok,

amely szívünket az isteni szeretetre buzdítja, az Isten irántunk érzett mély

szeretetéből fakad. Ez a szívet a jótéteményeknél is jobban serkenti a szeretetre,

ugyanis, aki valamijét odaadja a másiknak, az saját tulajdonát ossza meg, míg a

szeretet által saját magát adja át mindazzal együtt, amije van…” A szeretet

azonban nem egy parancs – magyarázta Benedek pápa. A szeretet ajándék, olyan

valóság, amelyet Isten által megismerhetünk és felfedezhetünk, és amely egy

vetőmaghoz hasonlóan gyökeret verhet és gyümölcsözhet bennünk életünk során.

Ha Isten szeretete mély gyökeret vert egy emberben, akkor az a személy képes

azokat is szeretni, akik ezt nem érdemlik meg. Az édesanya és az édesapa nem

csak akkor szeretik gyermeküket, amikor az megérdemli, hanem mindig. Isten

szeretete által megtanuljuk azt, hogy másoknak mindig jót akarjunk és sohase

rosszat, megtanuljuk embertársainkat nemcsak saját szemünkkel vizsgálni, hanem

Isten tekintetével figyelni őket, amely Jézus Krisztus pillantása. Olyan figyelem ez,

amely szívből fakad, és nem elégszik meg a felületes dolgokkal, túllép a látszaton

és felfedezi a másik ember várakozásait. 

Ez a folyamat fordítva is megtörténhet, vagyis az embertársak iránti szeretetre,

megismerésre megnyílva, Isten megismerésére is megnyílunk felfedezve jelenlétét

és jóságát – hangoztatta a Szentatya. Az Isten és az embertársak iránti szeretet

elválaszthatatlanok egymástól és kölcsönös kapcsolatban állnak. Jézus erről a

parancsáról nemcsak szavaival tanított, hanem mindenek előtt tanúságot tett róla.

Jézus személye és misztériuma megtestesítik Isten és a felebaráti szeretet

egységét. Az Eucharisztiában Jézus ezt a kettős szeretetet, vagyis saját magát

ajándékozza nekünk, hogy e Kenyérből táplálkozva úgy szeressük egymást, mint

ahogyan Ő szeretett minket.

XVI. Benedek pápa Úrangyala imádsága alkalmával azért fohászkodott, hogy Szűz

Mária közbenjárása által minden keresztény képes legyen az Egyetlen Istenbe

vetett hitének kinyilvánítására az embertársak iránti szeretetről való tanúságtétel

által.


Forrás: Vatikáni Rádió


joomla template