NyomtatásE-mail

XVI. Benedek pápa Úrangyala imádsága Mindenszentek ünnepén

( 3 értékelés )

"AZ ÉLETSZENTSÉG A SZERETET GYŐZELME A HALÁL FELETT"

Mindenszentek ünnepén, november 1-jén, csütörtökön délben a Szentatya

dolgozószobájának ablakából Úrangyala imádságot mondott a Szent Péter téren

összegyűlt hívekkel. Tanítását a liturgikus ünnepnek szentelte, amely az emberiség

kettős horizontjáról való elmélkedésre hív. Ezt jelképesen az „ég” és „föld” szavakkal

fejezzük ki – mondta a Szentatya. A föld a történelem folyására utal, míg az ég az

örökkévalóságra, az Istenben való teljes életre vonatkozik. 

Az egyháznak is megvan ez a kettős dimenziója, vagyis a földi élet és a Mennyei

Jeruzsálem. Ezt a két valóságot a szentek szeretetközössége egyesíti: olyan valóság

ez, amely a földi élet során kezdődik meg és az égben, a Mennyek Országában

teljesedik ki. Krisztus az, aki Isten és a Vele való szeretetközösség, a béke felé

vezet bennünket. János evangélista írja: „Jézus meg fog halni a népért. De nemcsak

a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórt fiait összegyűjtse” (Jn 11,52). Jézus

műve az Egyházban folytatódik tovább, amely elválaszthatatlanul „egy”, „szent” és

„katolikus” – magyarázta a Szentatya. Kereszténynek lenni, az egyházhoz tartozni

valójában azt jelenti, hogy megnyílunk erre a szeretetközösségre.

Ezen a napon a szenteket ünnepeljük, köztük azokat is, akiket csak Isten ismer. A

szentek mélyen megélték a keresztény szeretetközösséget. Krisztus vált bennük

egyéni módon láthatóvá a Szentlélek működése által a Szentíráson és a

Szentségeken keresztül. 

A Krisztussal való szeretetközösség az Egyházban nem semmisíti meg a

személyiséget, hanem ellenkezőleg, megnyitja és átváltoztatja azt a szeretet

erejével és már itt a földön az égi dimenziók magasságába emeli. Ez az Isten Fiához

való hasonulást jelenti megvalósítva Isten tervét, Aki az embert a saját képmására

és hasonlatosságára teremtette. A Krisztushoz való hasonlatosság azonban megnyit

a másokkal való szeretetközösségre is, akik misztikus Testének tagjai, és ez maga

az Egyház. 

Mindenszentek ünnepén betekintést nyerhetünk ebbe az életbe, amely az isteni

szeretetre és az embertársakra való nyitottságra vezet el bennünket. Ezzel a

reményteli hittel tisztelegjünk a szentek előtt és készüljünk arra, hogy

megemlékezzünk halottainkról. A szentek életében láthatjuk a szeretet

győzedelmeskedését az egoizmus és a halál felett, továbbá azt, hogy Krisztus az

örök életre vezet bennünket, értelmet ad a jelennek. 

Szűz Máriához imádkozva kérjük közbenjárását az örök életbe vetett hit kegyelméért

és a halottainkkal való valódi szeretetközösségért – fohászkodott a Szentatya

Mindenszentek ünnepén mondott Úrangyala imádsága alkalmával.

Ezt követően több nyelven is köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket,

zarándokokat. A szokásokhoz híven franciául, angolul, németül, spanyolul és

lengyelül röviden összefoglalta tanítását. Olasz nyelven köszöntötte Ovidio Poletto

nyugalmazott püspököt, aki az észak-itáliai Pordenone-Concordia egyházmegye

híveivel érkezett Rómába, továbbá üdvözölte a modenai fiatalokat, akik most

részesültek a Bérmálás szentségében. Végül pedig minden jelenlévőnek szép

Mindenszentek ünnepét kívánt.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template