NyomtatásE-mail

Első alkalommal adták át a Caritas Hungarica Díjat

( 6 értékelés )

Önzetlenül másokért

A Katolikus Karitász vezetősége ebben az évben alapította meg a Caritas Hungarica

Díjat. A díj célja biztosítani a karitászönkénteseket arról, hogy az Egyház értékeli a

rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül külön kitüntetéssel

jutalmazza azokat az önkénteseket, akik ezen a téren Krisztus szeretetének

kimagasló fokát érték el.

A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes

karitászmunkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést azok a

plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív

tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok,

gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatása.

Október 6-án Spányi Antal püspök vezetésével szentmisében adtak hálát a Magyar

Szentek Templomában az egyházmegyei karitászigazgatók, a díjazottak és az

önkéntesek az önzetlenül másokért végzett szolgálatért.

Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke szentbeszédében így fogalmazott: a

segítség, a szeretet ereje formálja az emberek gondolkodását. A Karitász munkáján

keresztül az emberek megtapasztalják a szeretet erejét, és ez átformálja

gondolkodásukat. A karitász önkéntesek mindig szeretettel fordulnak a rászorulók

felé. Küldetésükben Krisztust viszik magukkal, és látogatásaik során az ő szavát

teszik hallhatóvá. Az önkéntesek Krisztust látják minden rászorulóban. Szolgálatuk

nem vár dicséretet, mégis fontos, hogy elismerjük munkájukat, amellyel példát adnak

mindnyájunknak – mondta Spányi Antal püspök.

A Caritas Hungarica Díj célja továbbá buzdítani híveket a karitatív tevékenységre

Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán; és példaképül állítani mások elé azokat a

köztünk élő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon

Jézus tanítása szellemében: „…mert éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam

és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és

felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam is fölkerestetek…”

(Mt 25, 35-36)

A díjakat – az elismerő oklevelet, a karitász logót ábrázoló arany kitűzőt, a szervezet

történetét bemutató könyvet – Spányi Antal püspök, a Karitász elnöke, és Écsy Gábor

atya, a segélyszervezet országos igazgatója adta át.

A díjazottak egyházmegyénként:

Esztergom–Budapesti Főegyházmegye: Dr. Berze Lászlóné, Bíró Gézáné és Dr. Pulai

Gyuláné

Egri Főegyházmegye: Begov Ferencné, Pogonyi Lászlóné és Tóth Lászlóné

Győri Egyházmegye: Hérics Istvánné, Molnár Rudolfné és Pappné Szerencsi Marietta

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye: Felföldi Sándorné, Munkácsi Lajosné és Dr.

Szarka Miklósné

Kaposvári Egyházmegye: Dr. Barbalics Józsefné, Kétszeriné Bagyarik Ildikó és Kéri

Imréné

Miskolci Apostoli Exarchátus: Molnár András

Pécsi Egyházmegye: Farkas Jánosné, Dr. Szalay János és Tamás Gyuláné

Szeged–Csanádi Egyházmegye: Béni Józsefné, Nagy Dezsőné és Schulter Katalin

Székesfehérvári Egyházmegye: Bartók Istvánné, Kádár Sándorné és Lázár Ilona C.S.

nővér

Szombathelyi Egyházmegye: Fodor Emilné, Pék Istvánné és Soós Margit

Váci Egyházmegye: Dékány Mária Magdolna, Révész Józsefné és Szabó Istvánné

Veszprémi Főegyházmegye: Kúl Imréné, Jezsó Béla, Jezsó Béláné és Varjúné Varga

Zsuzsanna

 

Forrás: karitasz.hu, képek: Wágner Csapó József

joomla template