NyomtatásE-mail

A pápa beszéde az Úrangyala ima előtt

( 3 értékelés )

MEGFELELŐEN KELL KÖZVETÍTENI JÉZUS ÜZENETÉT

Jézus üzenetét megfelelő módon kell közvetíteni a megváltozott társadalmi és

kulturális környezetben - figyelmeztetett a vasárnapi Úrangyala imádság alkalmával

mondott beszédében XVI. Benedek.

A Szent Péter-bazilikában október 28-án bemutatott szentmisével lezárult a XIII.

rendes püspöki szinódus – kezdte beszédét a pápa az Úrangyala elimádkozása

előtt. A három hét alatt a főpásztorok áttekintették az új evangelizáció témáját a

keresztény hit átadása érdekében. Az egész egyház képviselői jelen voltak és részt

vettek a szinódusi munkában, amely gyümölcsöt hoz majd az Úr kegyelme által.

A szinódus mindenekelőtt az egyházi szeretetközösség egy fontos pillanata, ezért a

Szentatya köszönetet mondott a téren összegyűltekkel Istennek, hogy ezzel az

alkalommal is lehetőséget adott az egyház szépségének megtapasztalására, és hogy

jelen lehet a nehézségekkel és reményekkel teli emberiség között.

XVI. Benedek kiemelte, hogy nagy jelentőségű a püspöki szinódus és a II. Vatikáni

Zsinat 50. évfordulója, valamint a hit éve kezdetének egybeesése. A

visszaemlékezés Boldog XXIII. Jánosra, Isten szolgája VI. Pálra és a zsinati

időszakra segített felismerni, hogy az új evangelizáció nem saját találmányunk,

hanem egy olyan jelenség, amely az 1950-es évektől kezdve fejlődött ki az

egyházban, amikor az ősi keresztény hagyománnyal rendelkező országok missziós

területté váltak. Így született meg az evangélium megújult hirdetésének

szükségessége a szekularizált társadalmakban.

Kettős meggyőződés vezette ezt a folyamatot: egyrészt, hogy egyedül Jézus

Krisztus, a valódi újdonság tud választ adni az ember várakozásaira bármely korban

éljen is; másrészt, hogy Jézus üzenetét megfelelő módon kell közvetíteni a

megváltozott társadalmi és kulturális környezetben.

Mit mondhatunk ennek az intenzív munkával telt időszaknak a végén? – tette fel a

kérdést XVI. Benedek. Megállapította, hogy meghallgatta és összegyűjtötte a

számos elmélkedést és javaslatot. A szinódusi titkárság és munkatársai segítségével

rendezni fogja és feldolgozza mindezt, hogy szerves szintézist és következetes

útmutatást tudjon majd adni az egész egyháznak. Elmondható, hogy ebből a

szinódusból megerősödve indul ki az egyház spirituális megújulása iránti

elkötelezettség, hogy képes legyen megújítani a szekularizált világot. Ez a

megújulás Jézus Krisztus igazságának és kegyelmének, emberi és isteni arcának újra

felfedezéséből jön majd el. Arcán ugyanis visszatükröződik Isten transzcendens

misztériuma.

Végül a pápa Szűz Máriának ajánlotta fel a szinódus eredményeit. Az Evangelizáció

Csillaga segítsen bennünket, hogy el tudjuk mindenkihez vinni Krisztust bátran és

örömmel – zárta beszédét a vasárnapi Úrangyala imádsága előtt XVI. Benedek. A

déli Mária-imádságot követően a Szentatya különböző nyelveken köszöntötte a

zarándokokat.

Franciául figyelmeztetett, hogy az Úr minden tanítványára rábízta az evangélium

hirdetésének felelősségét. A Szentlélek tegye ragyogóvá tanúságtételeteket, hogy

sokan fel tudják fedezni és követni Krisztust, az ember Megváltóját. Szűz Mária

kísérjen mindenkit a Fia felé vezető úton – mondta a pápa.

Az angol nyelvű híveket emlékeztette az evangélium szavaira: „hited megmentett

téged”. Felszólított: újítsuk meg hitünket Krisztusban és kötelezzük el magunkat a

gyógyulást és örömöt adó evangélium hirdetésére.

A spanyol nyelvű zarándokokat arra kérte: imádkozzanak intenzíven, hogy az új

evangelizáció témájának szentelt szinódus bőséges gyümölcsöket teremjen az

egyház életében. A Szent Rózsafüzért imádkozva bízzák Szűz Máriára nehézségeiket

és örömeiket.

A szlovén zarándokokhoz fordulva a Szentatya azt mondta: a hit évében Szent Péter

és Szent Pál apostol sírjánál tett zarándoklatotok erősítse meg hiteteket, hogy

tanúságot tudjatok tenni Krisztusról a családban, a társadalomban és egyre nagyobb

lelkesedéssel folytassátok elkötelezettségeteket a plébániai életben.

A lengyel híveket emlékeztette, hogy az új evangelizációhoz intenzívebbé kell tenni

a lelkesedést, meg kell újítani a szentségekhez járulást és vissza kell térni a népi

vallásossághoz azoknak, akik eltávolodtak az egyháztól és hirdetni kell mindenkinek,

aki nem ismeri Krisztus üzenetét.

Végül olasz nyelven a Szentatya imáiról biztosította a dél-olasz Basilicata és

Calabria tartomány lakosságát, amelyet az elmúlt napokban földrengés sújtott. Majd

mindenkinek szép Mindenszentek ünnepet kívánt.


Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

joomla template