NyomtatásE-mail

Változások a Vatikánban

( 2 értékelés )

HATÁSKÖRÖKET RENDEZ ÁT XVI. BENEDEK A VATIKÁNBAN

Szombaton, október 27-én reggel 9 órakor a Szentatya jelenlétében vette kezdetét a

Püspöki Szinódus 22. általános ülése, amelyen megszavazták az 58 végső javaslatot.

A pápa is beszédet mondott.

A szombat reggeli ülésen Monsengwo Pasinya kongói bíboros, Kinshasa érseke

köszöntötte XVI. Benedek pápát, aki beszédet mondott. A Szentatya bejelentette,

hogy a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció hatásköréből a Papi Kongregáció

hatáskörébe helyezi át a szemináriumokat, valamint a katekézisre vonatkozó

illetékességet a Papi Kongregáció helyett az Új Evangelizációt Előmozdító Pápai

Tanácsra bízza.

A Szentatya a későbbiekben motu proprio, azaz apostoli levél formájában határozza

majd meg az egyes feladatköröket és megbízatásokat. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy

kísérje el a Római Kúria három dikasztériumát fontos küldetésükben, az egész

egyház együttműködése mellett – buzdított a pápa. 

Ezután a Szentatya legjobb kívánságait fejezte ki az új bíborosoknak. Mint mondta:

ezzel a kis konzisztóriummal kívánta kiegészíteni a februári konzisztóriumot, éppen

az új evangelizációval összefüggésben, rámutatva az egyház egyetemességére: az

egyház minden népé, minden nyelven beszél, mindig pünkösdi egyház. Nem egyetlen

földrész egyháza, hanem egyetemes egyház. A Szentatyának a hat új bíboros

kreálásával éppen az volt a törekvése, hogy kifejezze az egyház egyetemességét,

amelyet ez a szinódus is jól tükröz. 

Számomra valóban tanulságos, vigasztaló és bátorító volt, hogy láthattam az

egyetemes egyház arculatát, szenvedéseivel, fenyegető veszélyeivel és örömeivel

együtt, valamint az Úr jelenlétének megtapasztalásával még a nehéz helyzetekben is

– mondta XVI. Benedek pápa. 

Az egyház ma is növekedik és él – folytatta beszédét, külön kiemelve Kambodzsa és

Norvégia példáját. 

A Szentatya köszönetét fejezte ki a szinódusi atyáknak, és külön megköszönve a

szinódusi elnökök tevékenységét, akik kedvesen, de határozottan vezették a munkát,

és a relátorokét, akik éjjel-nappal dolgoztak. „Azt hiszem, hogy kissé ellenkezik a

természetjoggal, hogy éjszaka is dolgoznak, de ha szívesen teszik, akkor hálával kell

ezt megköszönnünk nekik. És természetesen köszönet jár szinódusi főtitkárunknak,

fáradhatatlan, ötletekben gazdag munkájáért” – fogalmazott XVI. Benedek. 

Ezek a javaslatok most már bizonyítékok, ajándék, amelyeket én kaptam

mindannyiunk számára, hogy feldolgozzam őket egy dokumentumban, amely az

életből származik, és amelynek életet kell fakasztania. Ezt reméljük és ezért

imádkozunk. Mindenképpen az Úr segítségével haladjunk előre. Köszönöm

mindnyájatoknak – sokan novemberben, a konzisztóriumon ismét viszontlátjuk

egymást – fejezte be utolsó szinódusi felszólalását XVI. Benedek pápa.

Október 28-án, vasárnap fél 10 órai kezdettel mutatja be XVI. Benedek a Szent Péter

bazilikában a szinódust lezáró szentmisét. 


Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

joomla template