NyomtatásE-mail

A Szentatya beszéde a vasárnapi Úrangyala imádság alkalmával

( 1 értékelés )

A PÁPA VASÁRNAPI BESZÉDE

Az Úrangyala ima alkalmával mondott beszédében a pápa Szűz Mária anyai oltalmába

ajánlotta a misszionáriusokat, papokat, szerzeteseket és világiakat egyaránt, akik a

világ minden részén elvetik az Evangélium jó magvait.

A Szent Péter téren vasárnap délelőtt bemutatott szentmise befejezése előtt a pápa

rövid beszéddel fordult az összegyűlt hívekhez. Azt kérte, hogy fordítsák tekintetüket

Szűz Mária, minden szent királynője felé Lourdes-ra gondolva, amelyet a Gave folyó

kiáradása sújtott. A víz ugyanis elöntötte a Mária-jelenések barlangját is.

A pápa Szűz Mária anyai oltalmába ajánlotta a misszionáriusokat, papokat,

szerzeteseket és világiakat egyaránt, akik a világ minden részén elvetik az Evangélium

jó magvait. Imádkozzunk a püspöki szinódusért is, amely ezekben a hetekben tárgyalja

az új evangelizáció kihívásait a keresztény hit átadása összefüggésében –

hangsúlyozta XVI. Benedek pápa.

Ezt követően a különböző világnyelveken köszöntötte a Szent Péter téren jelenlévő

zarándokokat, a szentté avatásra Rómába érkezett hivatalos delegációk tagjait. Az új

szentek példája buzdítson mindenkit Krisztus szeretetének befogadására és a Jézusról

való tanúságtételre – mondta franciául a pápa. A helyi egyházakat az új szentek

oltalmába ajánlotta.

A spanyol nyelvű híveket arra kérte, hogy fogadják be Isten Szavát és elmélkedjenek

róla, valósítsák meg a gyakorlatban a szolgálat lelkületével és alázattal követve Szűz

Mária példáját. A Szentatya a lengyel zarándokoknak a missziók hetéről szólt, amelyet

az új szentek indítanak el. Támogassuk lelkileg és anyagilag azokat a személyeket,

akik a különböző kontinenseken Krisztust hirdetik – mutatott rá a pápa. Köszönetet

mondott mindazoknak, akik a Pápai Missziós Műveken keresztül gondoskodnak a

missziókról világszerte.

A hit éve lobbantsa fel újra Lengyelországban az egyháziak és a világiak missziós

lelkesedését. Végül olaszul XVI. Benedek annak a kívánságának adott hangot, hogy az

új olasz szent, Giovanni Battista Piamarta példája nyomán a hívek mindig egyesíteni

tudják az intenzív imát mások nagylelkű szolgálatával.

Az Úrangyala imádságot követően a pápa fogadta a szentté avatásra Rómába érkezett

kormánydelegációk tagjait, akik Fülöp-szigetekről, Kanadából, Spanyolországból,

Franciaországból, Olaszországból, Németországból utaztak a szertartásra. Az Egyesült

Államokat a szentszéki nagykövet képviselte. A Fülöp-szigetekről az alelnök, a többi

országból miniszterek, Bajorországból a tartományi parlament elnöke képviselte

hazáját.


Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

joomla template