NyomtatásE-mail

Hírek a Vatikánból

( 0 értékelés )

SAJTÓKONFERENCIÁT TARTOTTAK A PÜSPÖKI SZINÓDUSRÓL

A Rómában szinódusra egybegyűlt püspökök szóvivői sajtókonferencián ismertették a

zárójelentés fontosabb témáit. Donald Wuerl bíboros az értekezlet során az

elhangzott hozzászólások tükrében foglalkozott a plébániák, a laikus hívek és a

hitoktatók szerepével. Külön hangsúlyt kapott a zarándokhelyeken szolgáló papok

kérdése.

Donald Wuerl kardinális

A washingtoni bíboros érsek a szinódussal kapcsolatban egy rendkívül megkapó

hasonlatot alkalmazott: „Ha egy-két szóval vagy egy képpel próbálom jellemezni a

szinódust, akkor azt mondom, hogy az egyház a Szentlélek lobogó lángjának

közepében áll” – monda Wuerl bíboros. 

Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek

Szvjatoszlav Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsek, az egyház életerejét

abban az eszmecserében látja, amelyet az egymástól annyira eltérő országokban élő

püspökök folytatnak. A kihívások ellenére a főpásztorok nagy lelkesedéssel fogadták

a pápa új evangelizálásra szólító felhívását, a Hit évében pedig nagy lehetőséget

látnak a hithirdetés megújítására. 

John Tong Hon bíboros

John Tong Hon bíboros, Hong Kong püspöke, aki a szinódus egyik delegált elnöke is,

továbbra is fontosnak tartja a katekéták szerepét. Ez a téma még értékesebbé válik

a mostani tapasztalatcsere által. 

Monsengwo Pasinya, Kongó bíborosa

Monsengwo Pasinya kongói bíboros erőteljesen hangsúlyozta, hogy az egyháznak

vissza kell térnie a szegényekhez. Számos ok, ami miatt új evangelizációra van

szükség, éppen abból a tényből fakad, hogy eltávolodtunk a szűkölködőktől. A

gazdagságot nem lehet evangelizálni – szögezte le az afrikai bíboros. A

válsághelyzetekben úgy kell cselekednünk, amint Assisi Szent Ferenc tette a maga

korában, amikor meg akarta reformálni az egyházat. Ez pedig a szegényekhez való

visszatérésben valósul meg – mondta a kongói bíboros.

A híveknek a gyónás szentségéhez járulása problémát jelent-e az egyház számára

vagy nem; és ha igen, milyen különbségek vannak az egyes helyi egyházak között.

Ez a kérdés is elhangzott a püspöki szinódus megbeszélései kapcsán. Laurent

Monsengwo Pasinya, Kinshasa érseke egyenesen csodálkozott azon, hogy a probléma

felvetődött. „A mi híveink számára a gyónás normális dolog, rendkívül magas a

gyónók száma” – mondta. 

Ján Babjak érsek

Hasonló értelemben nyilatkozott a szlovák Ján Babjak eperjesi görög-katolikus érsek.

Szlovákiában a hívek rendszeresen gyónnak – mondta, hozzátéve azonban, hogy a

szomszédos Németországban üresek a gyóntatószékek. Az eperjesi görög-katolikus

érsek hangsúlyozta még a búcsújáró helyek nagy szerepét. A zarándokhelyek

témájával kapcsolatban fontosnak tartja felkészültebb, érettebb papok jelenlétét.

„Olyan lelkipásztorok vezessék a kegyhelyeket, akik szeretik Istent és ugyanakkor az

embereket is, akiket főként a gyónás szentségén keresztül, a meghallgatásban és az

aggodalmak megoldásában segítenek” – mondta Ján Babják szlovák érsek. 

Francesco Moraglia, Velence érseke

A velencei pátriárka, Francesco Moraglia érsek meglátása szerint a katolikus hívek

kisebbségi komplexumban szenvednek. Ennek oka pedig abban áll, hogy sok hívő

nincs tisztában a hit lényegével, vagyis azzal, hogy a hit nem egyszerűen valami,

ami az értelem és a természetfölötti között helyezkedik el, hanem a valóság totális

együttszemlélése. A velencei érsek gondolata szerint az értékek válsága és a

gazdasági nehézségek – amelyek remélhetőleg nem okoznak társadalmi válságot –

elvezetnek bennünket az igazán lényegeshez. Ebben közös elemeket ismerhetünk fel,

míg a túlzottan jóléti társadalomban az értékek eltűnésének vagyunk a tanúi. 

José Horacio Gómez érsek

José Horacio Gómez, Los Angeles érseke, aki első alkalommal van jelen a római

püspöki szinóduson, rendkívüli kegyelemként éli meg ezt a lehetőséget. Része lenni

az egyháznak, amely gondolkodik önmagáról, amely készséges az eszmecserére és

amely nyitott a laikus hívek közreműködése irányában, a remény jele.

A világi hívek és a plébánia szerepét méltatta az ukrán görög-katolikus nagyérsek,

Szvjatoszlav Sevcsuk is. „A plébánia az a kivételes hely, ahol ma az egyház

ténylegesen segíti a családot abban, hogy az új nemzedéknek átadja a hitet. Mert a

hit csak ott adható tovább, ahol a hit eleven. A plébánia az a hely, ahol a hívek

találkoznak az élő, feltámadt és az egyházban jelenlévő Krisztussal” – mondta még

az ukrán főpásztor. 


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template