NyomtatásE-mail

A pápai nuncius Mátraverebély-Szentkúton celebrált szentmisét

( 3 értékelés )

BOLDOG II. JÁNOS PÁL-EREKLYÉVEL ÁLDOTTA MEG A NUNCIUS

A SZENTKÚTI ZARÁNDOKOKAT

Szent István vértanú napján, december 26-án zsúfolásig megtelt Mátraverebély-

Szentkút temploma. A nemzeti kegyhelyen az ünnepi szentmisét Alberto Bottari de

Castello apostoli nuncius celebrálta.Az érsek szentbeszédében Isten látható valóságát hangsúlyozta, amely az

Apostolok Cselekedeteiben Szent István vértanúságakor különös hangsúlyt kap.

Ugyanennek a láthatóságnak a középpontba állítása késztette Assisi Szent

Ferencet a betlehemi jászol elkészítésére a grecciói barlangban – mondta a

nuncius –, hiszen a szent így akarta megmutatni, hogy Isten emberi szeretettel

szerethető, körülvehető, mintegy „ránk szorul”, amire „gyermekléte” is utal. Szent

Ferenc a betlehemállítással olyan maradandó művet hozott létre az egyházban,

amely ma is meghatározza templomaink karácsonyi miliőjét. Az apostoli nuncius a

kegyhely templomának basilica minor titulusára utalva elmondta: ez olyan benső

kötelék, amely a zarándokhelyet látogatókat összekapcsolja a Szentatyával.

A szentmise után a pápai követ a Krakkóból érkezett Boldog II. János Pál-

ereklyével áldotta meg az elé járuló családokat és Wojtyła pápa tisztelőit. A

családok nagy közbenjárójának ezzel az áldó gesztusával zárult a Család éve a

nemzeti kegyhelyen.

A lengyel pápa ereklyéjét Stanisław Dziwisz bíboros, a korábbi pápa személyi

titkára adományozta Szentkútnak. Krakkó érseke olyan szövetdarabot küldött,

amely II. János Pál vérével van átitatva. „Nemzeti kegyhelyünk mostantól

közvetlen találkozási pontot tud biztosítani II. János Pál pápa szellemiségével –

mondta Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató a Ferences Sajtóközpontnak –, hiszen

az ereklyék arra emlékeztetnek, hogy Isten természetfölötti szeretete az

érinthető, hús-vér valóságban, vagyis a történelem természetes idejében valósul

meg a szentek által.”Az ereklye nyilvános tiszteletére mostantól a szerzetesek világnapján (február 2.),

a fatimai búcsún (május 13.), a gyermekre várók zarándoklatán (július 1.),

valamint az Isteni Irgalmasság Mozgalom zarándoklatán lesz lehetőség – mondta

a kegyhelyigazgató.

A világegyházban Boldog II. János Pált elsősorban a családok védőszentjeként

tisztelik, és elsősorban azok a családok kérik közbenjárását, akiknél a

gyermekáldás nehézségbe ütközik. Szentkútra is sok olyan házaspár zarándokol,

akik hasonló problémával küzdenek. Mostantól ezek a családok a szentkúti

ferencesektől kérhetik, hogy az ereklyével személyes áldásban részesülhessenek,

kiesdve a Szűzanya és Boldog II. János Pál pápa közbenjárását.


Forrás: Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír

joomla template