NyomtatásE-mail

Ünnepi interjú a Magyar Hírlapban dr. Erdő Péterrel

( 1 értékelés )

Karácsonykor kibékülünk, kiengesztelődünk Istennel

A Magyar Hírlapban nyilatkozó bíboros prímás elmondta: „A Teremtő terveit

tisztelettel kell fogadnunk, ugyanakkor a zsidó-keresztény hagyomány ennél többet

mond Istenről. Nem egy elvont, távoli valami, hanem ’valaki’, tehát konkrét

személy, aki kapcsolatba akar kerülni velünk. Ezt hívjuk kinyilatkoztatásnak. Tehát

az Isten párbeszédre lépett az emberiséggel, ennek csúcspontja Jézus Krisztus

születése, halála, majd feltámadása.

Az Úr teljes szolidaritást is vállalt velünk, emberré lett, hogy a lét magasabb

rendjébe emeljen minket. Márpedig ilyen összefüggésben értelmet kaphatnak

a szenvedéseink is. Mindez nem valamiféle filozófiai okfejtés alapján valósulhat

meg, hanem mert láttuk, a Megváltó is szenvedett, magára vállalta az emberi

sorsot, annak valamennyi nehézségével. Az Írás szerint már rögtön a születésekor,

hiszen szegény, hajléktalan volt, egy elnyomott nép gyermekeként jött a világra.

Semmiképpen sem a legkényelmesebb – ma azt mondanánk, ideálisabb –

körülmények közepette fogadta őt az emberiség. Ez a szolidaritás kapcsolja össze

számunkra az isteni szeretetet és a földi életünk teendőit. Tehát nekünk is viszont

kell szeretnünk őt, de a többi embert is szeretnünk kell az ő kedvéért. Ezért a

karácsony különösen is a szeretet, az ajándékozás, mondjuk úgy, a meghittség

ünnepe.”

Erdő Péter rámutat: karácsonykor kibékülünk, kiengesztelődünk Istennel, kritikusan

nézzük saját múltunkat, életünket, megbánjuk bűneinket és elhatározzuk, ezentúl

másként cselekszünk. „És Isten meg is bocsát nekünk.

Tehát a keresztény tökéletességre való törekvés nem pusztán valami önkéntes

tréning, hanem bizalom az Istentől kapott új életben. Ez, ha úgy tetszik, Krisztus

megszületése bennünk.”

Murillo: A Szent Család 

A magyar katolikus egyházfő hangsúlyozta: a Megváltó a gazdagságról, valamint aű

kényelemről is lemondott, de arról nem, hogy családban neveljék.

„Vagyis a családban kibontakozó emberi fejlődés valami olyan alapvető érték,

amelyet Jézus saját maga számára is igényelt. Ha pedig ez így van, akkor az

életünk dolgainak rangsorában nagyon magasra kell helyeznünk a családot, mint az

élet forrását, a gyermekek nevelkedésének ideális helyszínét.”

A bíboros prímás arra is figyelmeztet, hogy válság idején készségesebbnek

kell lennünk a személyes, direkt segítségnyújtásban is.

Az ökumenét illetően Erdő Péter ígéretesnek nevezte a mostani állapotot.

„Természetesen teológiai síkon igen komoly párbeszéd, vita folyik, ami azt

jelenti, tudatában vagyunk a különbségeknek is. A hitelvek ugyanis nyilván

nem képezhetik piaci alku tárgyát. Ez a párbeszéd alapja. Viszont van egy

másik sík. Ez pedig az együttműködés a társadalmi, erkölcsi, olykor szociális

kérdésekben, a tanúságtételben. Még az új evangelizáció területén is lehetünk

szolidárisak egymással. Európa különböző régióiban az emberek más-más

módon, de várják az Örömhírt, rászorulnak arra, hogy a közös kultúránk

mélyén meghúzódó, keresztény örökséget ismét felfedezzék, értékelni tudják.

Ezt az üzenetet a mai kor nyelvén, erővel és hatásosan, közösen is hirdetnünk

kell.” A bíboros prímás elsősorban bizalmat kíván Magyarország számára idén

karácsonyra: „Bizalmat a létben, a jövőben, hadd mondjam azt, bizalmat a

gondviselő Istenben.”


Forrás: Magyar Kurír

joomla template