Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló benbéke.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

A Szentatya üzenete a Béke világnapjára

( 5 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló benbéke.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NEVELJÜK A FIATALOKAT AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE!

Bemutatták XVI. Benedek 2012. január elsejére szóló béke világnapi üzenetét. A

Szentatya arra szólít, hogy bizalommal nézzünk a 2012-es év elébe, annak

ellenére, hogy az elmúlt esztendőben növekedett a válság miatt érzett

kudarcélmény, amely továbbra is sújtja a társadalmat, a munka és a gazdasági

élet világát.

{gallery}benbéke.jpg{/gallery}

Üzenetében elsősorban a fiatalokhoz fordul, meggyőződve arról, hogy

lelkesedésükkel új reményt nyújthatnak a világnak. Fontos, hogy a társadalom

minden tagja megfelelő figyelemmel válaszoljon elvárásaikra. Az egyház

reménnyel tekint a fiatalokra és bízik bennük, arra bátorítja őket, hogy keressék

az igazságot és védelmezzék a közjót – hangsúlyozza XVI. Benedek.

A Szentatya az oktatás felelőseit arra emlékezteti, hogy – ma sokkal inkább, mint

valaha – hiteles tanúságtevőkre van szükség, akiknek szerepe nem korlátozódik

pusztán szabályok és ismeretek átadására. A szülőket arra buzdítja, hogy ne

csüggedjenek a nehézségek láttán: olyan világban élünk, amelyben a családokat

és magát az életet szüntelen veszélyek fenyegetik, sőt olykor bomlasztják,

elpusztítják. A munkakörülmények gyakran nem egyeztethetők össze a családi

elkötelezettségekkel, viharos életritmusra kényszerítenek.

{gallery}benbéke1.jpg{/gallery}

Az oktatási intézmények felelősei gondoskodjanak arról, hogy minden fiatal

felfedezhesse hivatását. Biztosítsák a családoknak, hogy gyermekeiket olyan

oktatásban részesítsék, amely nem ellenkezik lelkiismeretükkel és vallási

elveikkel. A politikai felelősök segítsék a családokat és az oktatási intézményeket,

hogy gyakorolhassák nevelési-oktatási jogaikat és kötelességeiket. Az oktatás

legyen mindenki számára elérhető; a családok választhassák meg szabadon

azokat a struktúrákat, amelyeket a legmegfelelőbbnek tartanak gyermekeik

számára.A politikusok segítsék a létfenntartás miatt különélő családok

egyesítését. A politika legyen olyan átlátható valóság, amely mindenki javát

szolgálja – emeli ki XVI. Benedek. A pápa felhívást intéz a média világához is,

hogy járuljon hozzá a fiatalok oktatásához. A fiatalok kötelessége, hogy elsőként

éljék meg mindazt, amit környezetüktől elvárnak.

A pápai békeüzenet annak szükségességét hangsúlyozza, hogy a fiatalokat az

igazságra és a szabadságra neveljék. Egy társadalom humánus arculata

nagymértékben függ attól, hogy hogyan járul hozzá az oktatás az emberről szóló

igazság elfojthatatlan kérdésének életbentartásához. Az ember szívében hordozza

a végtelen utáni szomjúságot, az olyan igazság utáni vágyat, amely nem

részleges, hanem képes megmagyarázni az élet értelmét. Ez azért van, mert az

embert Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ennek az igazságnak a

felismerése elvezet ahhoz, hogy mély tiszteletet érezzünk minden ember iránt –

írja üzenetében a pápa.

{gallery}benbéke2.jpg{/gallery}

XVI. Benedek pápa hangsúlyozza: az ember csak az Istennel való kapcsolatában

értheti meg szabadsága értelmét. A szabadság nem a kötelékek hiányát, nem a

szabad akaratot, nem az énközpontú szemlélet abszolutizmusát jelenti. Az az

ember, aki azt hiszi, hogy abszolút lény, aki nem függ semmitől és senkitől, aki

azt gondolja, hogy bármit megtehet, az végül elveszíti szabadságát. Ma a

szabadságot a relativizmus széleskörű jelenléte fenyegeti, amely semmit sem

ismer el véglegesnek; a végső mérce maga az egyén és vágyai. Ez azonban a

szabadság látszata mögött mindenki számára börtönné válik, mert elválasztja

egymástól az embereket, akik önmagukba zárkóznak. A szabadság helyes

értelmezése tehát központi helyet foglal el az igazságosság és a béke

előmozdításában. E két fogalom pedig igényli mind saját magunk, mind a többi

ember tiszteletben tartását.

Szükség van arra, hogy az igazságosságra neveljünk egy olyan világban, amely

kizárólag a haszonelvűség, a nyereség és a birtoklás szempontjait ismeri el. Az

igazságosság nem pusztán emberi megegyezés: ami igazságos, azt nem egy

szerződés határozza meg, hanem az Isten által teremtett emberi lény mélyreható

önazonossága. A modern kultúra egyes áramlatai elidegenítették az igazságosság

fogalmát transzcendens gyökereitől. Ennek következménye, hogy elválasztották

azt a segítő szeretettől és a szolidaritástól – szerepel a pápai üzenetben.

A béke nem pusztán a háborúk hiányát jelenti, és nem korlátozódhat a szemben

álló erők egyensúlyának biztosítására. A béke az igazságosság gyümölcse.

Mindenekelőtt Isten ajándéka, egyben megvalósítandó mű. Ahhoz, hogy valóban a

béke munkásaivá váljunk, együttérzésre, szolidaritásra, együttműködésre,

testvériségre kell nevelnünk. Legyünk tevékenyek közösségünkben, ébresszük fel a

lelkiismereteket a nemzeti és nemzetközi kérdéseket illetően, valamint a javak

megfelelő elosztása, a fejlődést szolgáló együttműködés, a konfliktusok

megoldása érdekében – buzdít a Szentatya. Azt kéri a fiataloktól, hogy türelemmel

és kitartással keressék az igazságosságot és a békét, vállaljanak értük áldozatot

is, szemben haladva az árral.

{gallery}benbéke3.jpg{/gallery}

Nem az ideológiák mentik meg a világot, hanem egyedül csak az, ha az élő

Istenhez fordulunk – szögezi le üzenetében XVI. Benedek pápa, majd így buzdítja

a fiatalokat: „Ne bátortalanodjatok el a nehézségek láttán, és ne engedjetek a

hamis megoldásoknak, amelyek gyakran úgy jelentkeznek, mint a problémák

leküzdésének könnyebb útjai. Ne féljetek attól, hogy elkötelezzétek magatokat,

hogy szembenézzetek a fáradozással és az áldozathozatallal. Legyetek tudatában

annak, hogy ti magatok vagytok példakép és ösztönzés a felnőttek számára. Ez

annál inkább megvalósul, minél jobban törekedtek az igazságtalanságok és a

korrupció leküzdésére”. Arra hívja a fiatalokat a Szentatya, hogy ne zárkózzanak

be önmagukba, hanem dolgozzanak egy mindenki számára jobb jövő érdekében.

Kiemelte, hogy soha nincsenek egyedül, mert az egyház bízik bennük, elkíséri és

bátorítja őket; felkínálja számukra a legértékesebb kincsét: annak a lehetőségét,

hogy tekintetüket Istenre emeljék és találkozzanak Jézus Krisztussal, aki maga az

igazságosság és a béke” – írja a 45. béke világnapra szóló üzenetében XVI.

Benedek pápa.


Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

joomla template