Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló BALÁZS.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Adventi gondolatok

( 7 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló BALÁZS.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

PÁLI BALÁZS ATYA "ADVENTI GONDOLATOK" CÍMŰ ÍRÁSA

Az alábbiakban közöljük Balázs atya gondolatait, melyek a Fejér Megyei

Hírlap december 10-i számában jelentek meg.


{gallery}BALÁZS.jpg{/gallery}


Adventi várakozásunkban fontos szerepet játszik a bűnbánat. A bűnbánat első

lépése a bűnbevallás. Már az Előfutárhoz, Keresztelő Jánoshoz sem kerülhetett

közel, aki nem vallotta meg bűnét. A régi emberek között a farizeusok voltak

azok, akik szentnek képzelték magukat, és nem voltak hajlandóak elismerni

bűneiket, hibáikat.

Napjainkban nem élnek farizeusok a szó szoros értelmében, de sok olyan ember

van, még a keresztények között is, akik jónak, becsületesnek, igaznak tartják

magukat, és az ártatlanság mindent betakaró palástjába öltözködnek. 

Az előkészület idején az első mozdulatunk a megtérésben, hogy Isten felé

fordulunk. Megtérésünk bizonysága a bűnbánatunk.


{gallery}balcikk.jpg{/gallery}


Akik Keresztelő Jánoshoz kimentek a Jordán folyóban megkeresztelkedni,

bűnbánattal készültek a Megváltó fogadására. Bánatunk igaz meggyőződésből,

ünnepváró lelkületből fakadjon, ne pedig számításból, vagy félelemből! Igazán

ünnepelni nem lehet előkészület nélkül. Nem lehet csak úgy "belecsöppenni" az

ünnepbe. Minden ünnep - különösen a Karácsony - nemcsak egyéni, hanem

közösségi ügy is. Nem lehetünk csak önmagunkra tekintettel. Isten és ember

találkozásában egymással, embertársainkkal is találkozunk. Erre a másik 

találkozásra is készülnünk kell, örömmel és áldozattal. Oda kell figyelnünk

társainkra, testvéreinkre! Szeretet nélkül a legszebb ajándék is keveset ér.

Ezzel a lelkülettel készüljünk Krisztus születésének ünnepére! Annak születésére,

aki egyedül tudja helyesen betölteni Isten utáni vágyunkat. Igaz bűnbánattal és

komolyan felkészült szentgyónással száműzzük életünkből azt, ami a végtelen,

Isten utáni vágyunkat elferdíti, hogy bűnbánatban megtisztult lélekkel fogadjuk

üdvözítő Urunk megtestesülését.


{gallery}balcikk1.jpg{/gallery}

Botticelli: Krisztus születése


Hozzuk meg a jócselekedetek gyümölcseit, mintegy születésnapi ajándékként

odatéve az Istenember jászolához! Imádkozzunk minél többet ahhoz az Istenhez,

aki egyedül tudja betölteni a végtelen utáni vágyakozásunkat!

Páli Balázs plébános

 

joomla template