NyomtatásE-mail

A Szentszék állásfoglalása a felnőtt őssejtek kutatásáról

( 5 értékelés )

XVI. Benedek: a Szentszék támogatja a felnőtt őssejtek kutatását

Felnőtt őssejtek: a tudomány és az ember valamint a kultúra jövője – ez volt a

témája annak a nemzetközi konferenciának, amelyet a Kultúra Pápai Tanácsa

szervezésében tartottak november 9.-11. között a Vatikánban.

A 250 résztvevőhöz intézett beszédében a pápa megállapította: a Szentszék

nagyra becsül minden olyan kezdeményezést, amely támogatja a legmagasabb

szintű tudományos kutatást a felnőtt őssejteket illetően, és vizsgálja

felhasználásuk kulturális, etikai és antropológiai szempontjait.

Mivel az ember halhatatlan lélekkel rendelkezik, valamint Isten képére és

hasonlatosságára lett teremtve, ezért az emberi létnek vannak olyan dimenziói,

amelyek túlmutatnak a természettudományok határain. Ha ezeket a határokat

megszegik, fennáll a veszély, hogy az emberi élet egyedülálló méltóságát és

sérthetetlenségét alávetik a haszonelvűségnek. Az ember, a tudományos kutatás

alanya, biológiai természeténél fogva olykor a kutatás tárgyát képezi.

Természetfeletti méltósága következtében mindig a tudományos kutatás legvégső

haszonélvezője marad, és soha nem fokozható le a kutatás eszközévé.

A felnőtt őssejtekre irányuló kutatás lehetőséget nyit krónikus betegségek

gyógyítására. Ezek az ígéretes terápiák fontos előrelépést jelenthetnek az

orvostudományban. Ezért az egyház bátorítja mindazokat, akik részt vesznek ebben

a kutatásban, azzal a lényeges fenntartással, hogy azt a személy mindenre

kiterjedő, átfogó java és a társadalmi közjó szem előtt tartásával végezzék.


A képen Tomasz Trafny atya, a Vatikán kulturális irodájának tudományos

részlegének vezetője, mellette a felnőtt szervezetből származó őssejtek

kutatásával foglalkozó biotechnológiai cég, a NeoStem képviselője

Az emberi embriókból származó őssejtekkel való kutatás szorgalmazói súlyosan

tévednek, mert tagadják a minden ember élethez való elidegeníthetetlen jogát

fogantatása pillanatától természetes haláláig. Egyetlen emberi élet elpusztítását

sem lehet soha igazolni azzal, hogy abból másoknak esetleg jó származhat. Nem

merül fel ilyen etikai probléma, amikor az őssejteket felnőtt szervek szövetéből,

vagy a születéskor a köldökzsinór véréből nyerik.

A tudomány és az etika közötti párbeszéd rendkívül fontos annak a biztosítására,

hogy az orvostudományok fejlődésének soha ne legyen elfogadhatatlan emberi

ára.

Az egyház azokat is védelmezi, akiknek nem áll módjában, hogy költséges orvosi

kezelésben részesüljenek. Az igazságosság azt kívánja, hogy minden erőfeszítéssel

tegyék elérhetővé mindenki számára a tudományos kutatások eredményeit –

hangsúlyozta beszédében a pápa.

Végül Mária, a Betegek Gyógyítója oltalmába ajánlotta a tudósokat és a

szenvedőket, majd apostoli áldását adta a konferencia résztvevőire.


Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

joomla template